Người Việt Nam tôiNhạc và lời Nguyệt Ánh - Gửi đến các bạn ca khúc “Người Việt Nam Tôi” của Nguyệt Ánh, để góp tiếng nói với những thế hệ Việt Nam trên khắp nẻo đường đất nước đang kiên cường đấu tranh chống Trung Cộng xâm lược, chống tập đoàn cộng sản Hà Nội hèn hạ cúi đầu tiếp đón kẻ thù phương bắc.

*

Một tấc đất không nhường cho giặc,
Một khúc sông không cho quân thù,
Từ Cao Bằng trải dài tới mũi Cà Mau.
Một hải lý không cho ngoại bang,
Một thước nước không cho quân Tàu,
Vì Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam.

Người Việt Nam tôi, người Việt Nam tôi,
Bốn ngàn năm lắm phen đau khổ dập vùi,
Tận cùng đau thương, tột cùng thê lương,
Người Việt Nam tôi vẫn kiên cường giữ đất quê hương.

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Sông núi muôn đời là của dân ta!
Người dân quyết tâm giữ nước giữ nhà,
Toàn dân quyết tâm ngăn giặc thù xâm lấn,
Xương máu tô bồi thêm đất cha.

Người bất khuất không hàng quân giặc,
Người quyết hy sinh nơi sa trường,
Người can trường vượt hào sâu lướt đạn bom.
Từ xóm vắng đến nơi thành đô
Từ góc phố đến nơi sân trường

Triệu người dân đồng tâm bảo toànViệt Nam.
Bảo toàn Việt Nam! Bảo toànViệt Nam!
Bốn ngàn năm đã vang danh giòng Lạc Hồng,
Hào hùng liệt oanh, quật cường hy sinh
Người Việt Nam tôi: Những anh hùng chiến sĩ vô danh.

Mới hơn Cũ hơn