Từ Tri huyện thời đô hộ đến Công an thời độc lập - Dân Làm Báo

Từ Tri huyện thời đô hộ đến Công an thời độc lập

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Một trong những công ơn bác và đảng mang lại cho dân tộc ta là quyền hành xử độc lập tự do của Công an Nhân dân trong thời kỳ quá độ xây dựng CNXH đã 70 năm rồi nhưng không biết đến hết thế kỷ 21 này đã hoàn thiện chưa.

Dưới thời Thực dân Phong kiến, người Việt Nam tuy được làm quan nọ quan kia nhưng luôn bị nhà cầm quyền kìm kẹp, canh chừng hết sức nghiêm ngặt bằng một rừng luật, hở ra là bị nọc ra đánh, đi tù, hoặc bị đuổi việc. Lấy thí dụ như trường hợp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, ông nội DT (vì là thân sinh của cha già DT Nguyễn Sinh Cung tức cậu Cu Côn).

Theo tài liệu do nhà khảo cứu lịch sử Trần Gia Phụng, sau khi đỗ phó bảng năm 1901, ông nội DT đi làm thừa biện bộ Lễ từ 1902 đến 1909, rồi được thăng chức đi tri huyện Bình Khê (Bình Định) tháng 5 năm đó. Nhưng chẳng may:

“Trong một cơn say rượu, Nguyễn Sinh Sắc đã dùng roi mây trừng phạt và đánh chết một người tù vào tháng 1-1910. Gia đình người nầy kiện lên cấp trên. Dù tri huyện Nguyễn Sinh Sắc đã chối cãi rằng không phải vì trận đòn của ông mà người kia chết, ông vẫn bị triều đình ra sắc chỉ ngày 17-9-1910 phạt đánh 100 trượng. Hình phạt nầy được chuyển đổi qua hạ bốn cấp quan lại và sa thải. Có tài liệu nói rằng chính nhờ ông Cao Xuân Dục (1842-1923), một thượng thư trong triều che chở, nên Nguyễn Sinh Sắc chỉ bị mất chức mà không bị phạt đánh trượng.(8) Cao Xuân Dục là người Nghệ An, cùng tỉnh với Nguyễn Sinh Sắc.” (1

Vì bọn thực dân phong kiến có cả một rừng luật, và chúng lại áp dụng đồng đều cho mọi người, mà không biết phân biệt đối xử, nên ông nội DT mới ra nông nỗi như thế.

Trong khi đó, nhà nước CHXHCNCC, độc lập tự do hạnh phúc, không có rừng luật nhưng có luật rừng, tùy đối tượng mà xử lý hay xử... tình.

Nhờ vào bộ luật rừng, phân biện đối xử, mà ta bảo vệ được đồng bọn, chẳng hạn như bọn công an đánh chết người vô tội như ngóe. Chỉ trong vòng 3 (ba) năm, mà CA đã tự do đánh chết 260 (hai trăm sáu mươi) người trong khi họ bị tạm giam tạm giữ. (2).

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Cha già DT đã dạy như thế. Bọn phản động đã sáng mắt ra chưa: Độc lập, Tự do của Cắt mạng không phải là thứ mơ hồ, viển vông, mà là thứ rất cụ thể, trông được, mò được, sờ được. Như trung tá Công An Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 Thành Hồ đã từng khẳng định với vợ anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (3).

So sánh quyền uy của một quan Tri huyện thời thực dân phong kiến với uy quyền của đầy tớ nhân dân ngành Công an thời Xã hội Chủ nghĩa: quả là một bước nhảy vọt vĩ đại từ Người xuống Vượn.

19.12.2015


_____________________________________

Chú thích:

Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo