Xua loài khỉ đột - Dân Làm Báo

Xua loài khỉ đột

Đảng bấn như tương,
Dân mãi lặng thinh.
Đảng xa tổ quốc,
Bám Mac - Lê nin.

Muốn giữ chế độ,
Đảng phải oằn mình,
Cúi đầu thần phục
Lũ Tàu yêu tinh.

Những kẻ cơ hội,
Biết Đảng bất minh,
Tha hồ vơ vét.
Đảng phải nín thinh.

Bởi vì Đảng sợ
Ném chuột vỡ bình.
Mồm loa, mép dải
Đạo đức ông Minh.

Còn đâu đạo đức
Xã hội rối tinh.
Tha hóa hết thảy
Toàn bộ Cung đình.

Suốt ngày cướp, hiếp
Náo loạn dân sinh.
Cắm đầu, cắm cổ
Học Hồ Chí Minh.

Nết đẹp ông cha,
Nền nếp dân tình,
Giờ không còn nữa
Chỉ còn lưu linh.

Tranh giành chức vị,
Đảng hội lình xình,
Kiên trì bám váy.
Cái ông Liệt Ninh.

Chui vào sọt rác
Thế giới văn minh.
Bọn gieo tội ác
Mới còn tôn vinh.

Để cướp đất đai
Quấy nhiễu dân tình.
Doanh nghiệp nhà nước
Vơ vét thật kinh.

Năm Dê sắp qua
Lủ Khỉ xập xình
Thi đua nhảy nhót
Rộn chốn cung đình.

Rét về giá buốt
Tận đất thần kinh.
Cụ Rùa tắc tử
Mệnh trời đinh ninh.

Cái bọn cộng sản
Tác quái dân sinh.
Mặt dày mày dạn
Không thể lưu tình.

Dân lành ắt khổ
Loạn lạc rập rình.
Chẳng biết khi nào
Thấy ánh bình minh.

Tự do sẽ đến
Với toàn chúng sinh.
Bính Thân qua hết
Sạch loài yêu tinh.

Tháng chạp - Ất MùiBình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo