Thuận dân thì sống chống dân thì chết - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Thuận dân thì sống chống dân thì chết

< A >
Lê Dủ Chân (Danlambao) - 70 năm qua các người tuyên truyền rằng, các người đứng ra lãnh đạo đất nước, quản lý xã hội, điều hành nhân dân là thể hiện theo tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ý đảng là lòng dân, nên được dân tin dân trao quyền lãnh đạo để xây dựng thành công xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa cho Việt Nam. Lời tuyên truyền đó đúng hay sai, thành thật hay giả dối trong 70 năm qua chưa được kiểm nghiệm, chứng minh qua thực tế một cách rõ ràng minh bạch! Thế nhưng, hôm nay...


*

Hỡi 19 ủy viên Bộ Chính Trị trung ương đảng cộng sản Việt Nam.
Hỡi 200 ủy viên Ban Chấp Hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam.
Hỡi 500 đại biểu Quốc Hội của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Hỡi tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc lực lượng Quân Đội Việt Nam.
Hỡi tướng lảnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, cảnh sát viên thuộc lực lượng Công An Việt Nam.
Hỡi các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.
Hỡi những trí thức/XHCN đang phục vụ cho đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam
Hỡi dư luận viên, cảm tình viên, tổ chức và cá nhân đang là công cụ của đảng, nhà nước cọng sản Việt Nam.
Hỡi các người.

70 năm qua các người tuyên truyền rằng, các người đứng ra lãnh đạo đất nước, quản lý xã hội, điều hành nhân dân là thể hiện theo tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ý đảng là lòng dân, nên được dân tin dân trao quyền lãnh đạo để xây dựng thành công xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa cho Việt Nam.

Lời tuyên truyền đó đúng hay sai, thành thật hay giả dối trong 70 năm qua chưa được kiểm nghiệm, chứng minh qua thực tế một cách rõ ràng minh bạch! 

Thế nhưng, hôm nay sau khi đối chiếu phản ứng của nhân dân Việt Nam qua 2 sự kiện lịch sử vừa mới xảy ra vào các ngày 5, 6 tháng 11 năm 2015 và 23, 24, 25 tháng 5 năm 2016 tại nước ta, mọi sự đã được phơi bày rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật, không ai có thể chối cải được đâu là lòng dân, đâu là ý đảng và ý đảng có phải là lòng dân như đảng từng nói trong 70 năm nay hay không! 

2 sự kiện lịch sử đó là:

1- Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình, Tổng Bí Thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Tàu, Chủ Tịch nước CHND Trung Hoa trong hai ngày từ 5 đến 6/11/20115, theo lời mời của Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang.

Là Tổng Bí Thư của một đảng đương quyền, là đồng chí với đảng cộng sản Việt Nam, là Chủ Tịch của một nước lớn có hệ thống chính trị tương đồng với nước ta, là anh em trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa với 16 chữ vàng, 4 tốt "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” nhưng tại sao trong 2 ngày ở Việt Nam chỉ có 2 đảng, 2 nhà nước tung hô nhau giữa thủ đô Hà Nội còn dân không thấy một bóng người. Điều đó nói lên điều gì, tâm tư, tình cảm của dân mình đối với nước láng giềng phương bắc ra sao chắc chắn các người đã hiểu.

2- Chuyến thăm Việt Nam của ông Barack Obama, Tống Thống nước Mỹ trong 3 ngày từ 23 đến 25/05/2016 theo lời mời của ông Nguyễn Tấn Dũng nguyên Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam.

Mỹ là nước đầu sỏ của phe tư bản, là kẻ thù không đội trời chung của phe Xã Hội Chủ Nghĩa, là cựu thù của nhà nước CHXHCN Việt Nam, cho đến nay trên báo đài của nhà nước cọng sản Việt Nam vẫn còn ra rả tuyên truyền "Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" nhưng thái độ của người dân Hà Nội, Sài Gòn và cả nước đối với Tổng thống Mỹ trong 3 ngày ông viếng thăm Việt Nam như thế nào chắc chắn các người đã chứng kiến.

Phải công nhận rằng từ trước cho đến nay chưa có một yếu nhân nào trên thế giới hay một lãnh đạo tối cao nào của các đảng, nhà nước cộng sản trên thế giới và Việt Nam được người dân mến mộ, đóng tiếp nồng nhiệt như vậy.

Không cần phải tổ chức tổng tuyển cử, không cần phải mất công thăm dò ý kiến, nhìn thái độ của người dân thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn, cũng như trên cả nước qua 2 chuyến viếng thăm của hai nhân vật cao cấp nhất của hai hệ thống chính trị khác nhau trên thế giới, chắc chắn các người cũng đã nhận thức được lòng dân đang muốn gì, đang hướng về đâu giữa tự do và cộng sản, giữa dân chủ và độc tài, giữa đa đảng và độc đảng giữa quyền người và quyền đảng hay nói một cách nôm na là giữa Mỹ và Tàu.

Có cuộc bỏ phiếu nào mang tính lịch sử, minh bạch hơn cuộc bỏ phiếu bằng chân và bằng cả tấm lòng của người dân trong các ngày 22,23,24 tháng 5 năm 2016.

Dân đã chọn rồi bây giờ đến phiên các người. Trước khi các người lựa chọn kẻ hèn này xin gởi đến các người một câu nói nhân gian, nhưng có giá trị như một chân lý đối với các chế độ chính trị trên thế giới từ cổ chí kim từ đông sang tây, đó là:

Thuận dân thì sống chống dân thì chết.

Xin chào


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.