Bộ hại dân - Dân Làm Báo

Bộ hại dân

Trần Hoàng Lan (Danlambao) - (Nhân đọc bài "Phép ngụy biện của bộ công thương" của luật sư Ngô Ngọc Trai)

Nước Nam có bộ công thương
Lo công, thương nghiêp đường đường rõ oai
Tài nguyên đào bán ra ngoài
Bao năm chỉ thấy lỗ hoài lạ chưa
Tây Nguyên bô xít dây dưa
hại môi trường, lỗ đến giờ chưa thôi.
Cho làm thuỷ điện khắp nơi
Mưa to mới xả, lũ trời kém xa.
Công trình trọng điểm quốc gia
Đa phần Tàu trúng chủ nhà tiếp tay.
Từ khi đổi mới đến nay
Chưa làm nổi ốc(*) nhục này của ai?
Kinh doanh bừa bãi bên ngoài
lỗ nhiều, điện lại giở bài giá lên.
Chiêu trò móc túi dân đen
Tiếp tay nhà nước bật đèn than ôi!

Vừa qua có vụ động trời
For...sa xả độc ra ngoài dân kêu
Chắc là tiền đấm mõm nhiều
Mắc quai nên phải ra chiều lặng im.
Lùng tùng kiện cáo chưa yên.
Đã trình Cà Ná lại thêm For...sà.

Kinh hoàng những đợt lũ qua
Xả không báo trước xảy ra chết người
Rành rành tội rõ mười mươi
Mặt mo vẫn cố vớt lời biện minh
Nào là xả đúng quy trình
Nào là quy tắc vận hành không sai...

Phen này đả hổ, diệt ruồi
Bới ra chắc lại khối dòi trong phân.
Công thương hay bộ hại dân

Trần Hoàng Lan
danlambaovn.blogspot.com

Chú thích:

(*) Ôc vít


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo