Chế độ công an trị - Ngày tàn của bạo chúa CSVN - Dân Làm Báo

Chế độ công an trị - Ngày tàn của bạo chúa CSVN

Nhà văn Võ Thị Hảo trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành (Danlambao) - Mấy chục năm qua giới bạo quyền cộng sản Việt Nam đã dùng chuyên chính vô sản để cai trị đất nước. Bằng bạo lực họ đã tước đoạt những quyền căn bản của con người, lập nên chế độ công an trị. Hiến pháp và hệ thống luật pháp chỉ là hợp thức hóa cho những nghị quyết, chỉ thị của đảng để cai trị dân chúng.

Nhưng điều đó cũng thể hiện thế cùng, lực kiệt của giới bạo quyền.

Nhà văn Võ Thị Hảo đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề:

“Chế độ công an trị - Ngày tàn của bạo chúa cộng sản Việt Nam”

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe:Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo