Nỗi khốn cùng - Dân Làm Báo

Nỗi khốn cùng

Chỉ một đêm lũ tràn vào thôn xóm
Nước dâng cao mái lá ngập tận đầu
Kìa trâu chết xác người đang trôi nổi
Đảng ta đâu nhà nước của ta đâu?

À thì ra đảng đang ngồi ca tụng
Cái vinh quang của bốn mốt năm trời
Thiếm Ngân bận lễ hội ngày áo mới
Các quan thời đang chè chén dân ơi!

Nổi thống khổ dân tôi đà cùng cực
Biển chết rồi rừng núi cũng tan hoang
Cơm hai bữa muối dưa chan nước mắt
Cảnh khốn cùng trong vực thẳm lầm than

Nhà ngập lụt cả miền trung ai oán
Chẳng thấy đài báo nọ chịu đưa tin
Chỉ thấy cảnh hội hè đang nhảy múa
Còn dân đen có chết cũng mặc tình!

Cứ vơ vét đưa con ra khỏi nước
Đất bên kia để tạo dựng thiên đường
Đánh đế quốc lừa dân lành một thuở
Rồi bây giờ tìm đế quốc để dựa nương

Chỉ còn lại nổi cực cùng khốn khổ
Kiếp nạn nầy dành lại đám dân đen
Quan khăn gói theo chân phường đế quốc
Hưởng vinh hoa tội nghiệp lũ dân hèn!!!

17.10.2016

Huyền Lâm


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo