Chết đúng quy trình - Dân Làm Báo

Chết đúng quy trình


Nhìn mưa lũ bủa giăng miền đất khổ
Thật đoạn trường cho thảm cảnh Miền Trung
Dân đói rét lạnh run trên mái rạ
Đảng Ba Đình vẫn như vại bình chân

Không cần biết quê hương đang hoạn nạn
Đảng lên đồng rượu, gái, thịt đưa cay
Nhờ cháy nhà mới lòi ra mặt chuột
Chuột trong bình nhốn nháo chết lăn quay

Cái gọi là chuột hát karaoke
Ai biết được việc chúng làm chúng dấu
Cứ nhìn cảnh đám chân dài thoát nạn
Sẽ ngộ ra bọn khốn nạn Ba Đình

Mùi chuột nướng BBQ khó tả
Toả mùi hôi làm Phúc niểng nhức đầu
Phải điều tra và xử lý nghiêm mình
Đảng tổn thất phen này hơn mưa lũ

Hãy cứu trợ 12 con chuột chết
Đã hy sinh chết cháy đúng quy trình
Đề nghị đảng Ba Đình treo cờ rũ
Trong 3 ngày cấm hát Karaoke!
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo