Vì chúng là con hoang nên cha căng chú kiết nào ngỏm chúng cũng để tang - Dân Làm Báo

Vì chúng là con hoang nên cha căng chú kiết nào ngỏm chúng cũng để tang

Triết lùn (Danlambao) - Sau khi tên lãnh tụ râu xồm Fidel Castro từ bên kia vùng Cuba-ngủ chết ngắt thì các đồng chí đồng rận bên này Việt Nam-thức đã hân hoan và nhiệt liệt ra thông cáo đặc biệt làm nghi thức quốc tang cho FC.

Phần kết của bản "thông cáo đặc biệt" viết:

"Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Fidel Castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4/12/2016. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dãi băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng." (*)

Trong sự cố con hoang khóc cha căng chú kiết này, thành phần muốn đeo khăn tang theo thông cáo trên gồm có: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nếu chỉ vậy thì... kệ cha chúng! Toàn bộ lũ này đều là con hoang dòng họ sản gốc Tàu lạ, chúng muốn để tang ai thì để. Tự do mà!

Nhưng khi chúng lại đem "quốc" ra để làm kiểng cho cái tang hoang này trong cái gọi là quốc tang thì đáng bị chửi đến ba đời. Loài sản con hoang vốn vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo thì làm quái gì có tổ quốc để lôi ra làm quốc tang. Làm ơn dùng nghi thức đảng tang cho nó lành.

Thêm nữa, khi Báo điện tử đài Tiếng nói Việt... cộng chạy tít: Việt Nam để quốc tang Lãnh tụ Fidel Castro... thì lại có thêm lý cớ để sỉ vả.

Rõ ràng là cái tên tiếng nói việt cộng này láo. Đảng loài sản đã nói rõ rạch ròi là chỉ có Ban Chấp hành Trung ương đảng loài sản và đám phường tuồng chính phủ, quốc hội, mặt trận toàn là đảng viên muốn để tang. Chúng chỉ mánh mung là chôm chĩa nghi thức để tang tầm quốc gia mang vào cái đám tang cha căng chú kiết này. Chứ chúng có nói Việt Nam, đất nước, dân tộc Việt Nam để tang đâu?

Trong thông báo đặc biệt cũng chơi cái trò treo cờ rủ: "Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dãi băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng."

Cũng không sao vì cái cờ treo kiểu nào cũng rủ đó là cờ hoang Phúc Kiến, chẳng phải cờ do dân tộc Việt Nam quyết định để là lá cờ tổ quốc. Chúng muốn rủ muốn rê gì thì cứ việc.

Nhưng cấm hoạt động vui chơi, giải trí thì là vấn đề lớn. Cần phải chửi. Tên dê xồm nó ngủm thì kệ tía nó chứ cớ gì lại bắt dân tui không được ngồi vỉa hè... nhậu! Nhất là nhậu để ăn mừng một tên độc tài, ác ôn đã ngỏm củ tỏi.
__________________________________Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo