Tình trạng khó nghèo của một số cán bộ, đảng viên và phương hướng giải quyết - Dân Làm Báo

Tình trạng khó nghèo của một số cán bộ, đảng viên và phương hướng giải quyết

Tư   nghèo (Danlambao) - Sau khi hoàn thành sự nghiệp tiến lên quyền lợi ắt về tay ta, toàn thể đảng ta nói chung lẫn nói riêng đã thay da đổi thịt. Từ đội ngũ tiên phong cho giai cấp vô sản, hầu hết đảng viên, cán bộ ta ngày hôm nay đã xây dựng bằng 10 lần đến 100 lần và có trường hợp đến 1 triệu lần năm xưa, với nhà cao, cửa rộng, xe hơi, bể bơi, trương mục nước ngoài...

Tuy nhiên, vẫn đắng lòng vì còn nhiều đảng viên, cán bộ khó nghèo. Tệ hại nhất là có một số không nhỏ - ngay cả giấy vệ sinh để chùi vẫn là nỗi lo đau đáu.

Theo thống kê của Ban Tổ chức TƯ thì hiện nay có đến 220.000 cán bộ đảng viên không có đủ giấy vệ sinh sử dụng cho nhu cầu chùi hàng ngày. Đây là một ưu tư lớn của toàn đảng, và do đó đương nhiên cũng phải là ưu tư lớn của toàn dân ta.

Bộ Chính trị đã có những quan tâm sâu sắc và đã chỉ đạo các đồng chí trách nhiệm phải giải quyết ngay vấn nạn rất bức xúc này. Vì đây là phạm vi liên quan đến tình trạng sức khỏe của bộ phận đại tiện, có ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý, tinh thần của cán bộ, đảng viên, sẽ dẫn đến tự diễn biến, tự suy thoái nên Bộ Chính trị đã yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp với đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo TƯ nỗ lực tìm ra phương hướng giải quyết toàn diện, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng thời cơ để tuyên truyền chống phá chế độ.

Sau một thời gian dài điều nghiên, kết quả cho thấy là Bộ Y tế với khả năng, vốn liếng chuyên môn của Bộ trưởng quá thấp, không đủ để giải quyết vấn nạn bức xúc không có giấy chùi của cán bộ, đảng viên. Vì thế toàn bộ phương án được giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dưới sự chỉ đạo sáng suốt, đầy sáng tạo của đồng chí Trương ban TGTƯ, một thương hiệu giấy vệ sinh đã được chế biến đúng quy trình và theo đúng tiêu chuẩn: đúng người đúng chỗ (chùi). Số lượng sản xuất mỗi ngày là 220.000 tờ giấy chùi chỉ đặc biệt dành riêng các đảng viên cán bộ trung thành với sự nghiệp của bác và của đảng.

Hiện tại thì chỉ còn một khâu cuối cần khắc phục để đảng ta có thể tự hào về thương hiệu giấy vệ sinh số một của thế giới. Khâu cần khắc phục và không biết đến cuối thế kỷ này có khắc phục được chưa là: chùi xong thì có triệu chứng táo bón kinh niên.

Thương hiệu của giấy vệ sinh ma dzê in Ba Đình này có tên là: Báo Nhân Dân.

15.12.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo