Muốn làm gì phải hỏi bố Tập Vương! - Dân Làm Báo

Muốn làm gì phải hỏi bố Tập Vương!

Chưa kịp tới năm 2 nghìn 2 chục
Bọn Ba Đình đã hối hả nâng bi
Ai cho phép dân Lâm Đồng dựng tượng
Hưng Đạo Vương đứng đó định làm gì?!

Người bạn lớn Phi-đen vừa mới mất
Sao không lo dựng tượng để tôn thờ
Trần Quốc Tuấn đánh giặc Tàu xâm lược
Dựng tượng Ngài chuyện "nhạy cảm" không hay!

Sống, chiến đấu, lờ đờ theo đại Hán (g)
Chớ gây thù chuốc oán mất tình thân
Tình đồng chí tình môi răng rướm máu
Đất nước cần thêm nhiều tượng Hồ Quang

Việt với Tàu hôm nay liền một dãi
Chưa bao giờ đất nước rộng thênh thang
Tàu bảo hộ đâu còn gì để mất
Còn cái lăng là còn đảng Ba Đình

Đừng vớ vẩn hỏi làm được gì cho đất nước
Muốn làm gì phải hỏi bố Tập Vương

13.01.2017

-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo