Linh mục Nguyễn Đình Thục nói về vụ kiện Formosa - Dân Làm Báo

Linh mục Nguyễn Đình Thục nói về vụ kiện Formosa


Phỏng vấn linh mục Nguyễn Đình Thục về vụ kiện Formosa. Video do CTV Danlambao thực hiện.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo