Tại sao Đinh La Thăng tuyên bố "tự chủ không phải là TP HCM muốn thành vương quốc riêng" - Dân Làm Báo

Tại sao Đinh La Thăng tuyên bố "tự chủ không phải là TP HCM muốn thành vương quốc riêng"

Dân đen (Danlambao) - Tại vì các quan cộng sản mang trong mình bản quan lại và tập đoàn cầm quyền là một bè lũ phong kiến.

Tại vì chuyện đấu đá, ganh tị trong nhà đảng không khảo mà đem ra khai trước công chúng: hiện đang có "thế lực" lên án Đinh La Thăng muốn biến thành Hồ lai láng thành một lãnh địa riêng mà Thăng làm lãnh chúa.

Tại vì Đinh La Thăng "cho rằng mong muốn cơ chế tài chính đặc thù là để thành phố tự chủ hơn, có điều kiện làm ra nhiều của cải cho đất nước, chứ không phải trở thành "một vương quốc riêng" đồng nghĩa với việc "tự chủ" với trung ương đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn lăm le nắm đầu Đinh La Thăng và phe cánh đàn anh, đàn em của Thăng ra mà đả muỗi đập ruồi.

Tại vì đám Trung ương ăn không ngồi rồi trên ghế đảng nhưng đòi địa phương nộp tiền mãi lộ to đùng và "thưởng" lại cho địa phương thành Hồ có chút xíu, làm giàu sao nỗi!

Tại vì dân miền Nam chỉ biết làm giàu, dân miền Bắc giỏi lý luận như lú nên chúng lý luận đòi ăn cho nhiều nên Đinh ta mới La làng và đòi rằng kẻ làm ra tiền nhiều thì phải được vay nợ công dân trả mệt nghĩ lên đến 90%.

Thành Hồ không phải là vương quốc riêng trong cái vương quốc của ông vua Lú? (*)_________________________

Chú thích:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo