Việt Nam bên miệng vực sụp đổ ngân sách quốc gia - Dân Làm Báo

Việt Nam bên miệng vực sụp đổ ngân sách quốc gia

Nhà báo Phạm Chí Dũng trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

Kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản độc quyền cai trị đang ngày càng sa sút nghiêm trong. Nợ công, nợ xấu tăng vượt mức cho phép. Mới đây tại hội nghị tài chính toàn quốc, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thừa nhận Việt Nam đang ở bên miệng vực suy sụp ngân sách quốc gia.

Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về vấn đề này.

-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo