Ai chủ ai tớ - Dân Làm Báo

Ai chủ ai tớ

Bằng mọi giá Formosa con phải giữ
Dù chúng biểu tình suốt tháng quanh năm
Còn Formosa mới còn đảng Ba Đình
Chuyện đất nước? Chờ vài năm sẽ rõ!

Ngộ đã bảo Formosa là yếu điểm
Có cần gì cứ nói Ngộ tính cho
Thêm rào chắn tăng cường cho kiên cố
Ngộ sẵn sàng đáp ứng Nị đừng lo

Formosa là quốc gia tự trị
Đó là vùng tô giới của China
Có quân đội, cờ 5 sao trấn giữ
Đừng biểu tình mà chuốc họa vào thân!

Ngộ đề nghị phải gia tăng trấn áp
Triệt để thi hành không được nương tay
Bạo lực cách mạng bao giờ cũng thắng
Dẹp biểu tình có máu đổ càng hay!

Máu có đổ Ngộ ghi thêm thành tích
Lòng trung thành của Trọng, Phúc, Ngân, Quang
Rất xứng đáng cháu ngoan hồ tạp nhạp
Ngộ hài lòng đẻ đúng lũ con hoang! 

Này Trọng Lú đừng khai man lí lịch
Cha Tập Cận Bình sao chẳng chịu khai
Lại tự sướng dân Bắc Kỳ lí luận
Đâu thua gì bả chó Trần Dân Tiên!

14.03.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo