Tại sao Bộ trưởng Bộ bốn tê Trương Minh Tuấn bó tay với các trang mạng lề dân từ nước ngoài? - Dân Làm Báo

Tại sao Bộ trưởng Bộ bốn tê Trương Minh Tuấn bó tay với các trang mạng lề dân từ nước ngoài?

Tháng Chín (Danlambao) -  Trả lời ngay: đâu có thể kêu côn an côn đồ tới lục nhà, khám xét và bắt khẩn cấp. Ở nước ngoài đâu có xài luật rừng được như ở thiên đàng XHCNVN!

Theo Trương Minh Tuấn thì "Đối với thông tin vi phạm được cung cấp từ bên ngoài thì việc phát hiện và xử lý khá phức tạp, do những trang tin phản động chủ yếu đặt máy chủ ở nước ngoài, việc ngăn chặn chỉ có tác dụng ở thời điểm nhất định do các trang này thay đổi địa chỉ IP liên tục, khiến việc chặn kỹ thuật phải luôn luôn theo dõi, thay đổi, chưa kể việc chặn nhiều sẽ làm hạn chế tốc độ đường truyền."

Phát biểu trên cho thấy các quan chức Bốn Tê chỉ có thể dựng tường lửa để mà chận. Phát biểu này cũng nói lên trình độ ngu tại chức của Trương Minh Tuấn. Những trang như Danlambao hay nhiều trang khác chẳng trang nào thay đổi địa chỉ IP cả. Nó tùy thuộc vào hệ thống Blogspot hay WorldPress... Việc thay đổi IP là nằm ở người sử dụng ở VN đã dùng những nhu liệu vượt tường lửa để vào các trang mạng bị "đảng ta" dựng tường lửa.

Ngoài việc dựng tường lửa, chế độ độc tài bưng bít thông tin không thể làm gì khác. Tuy nhiên, Trương Minh Tuấn cũng ráng nổ rằng: "Vì vậy, việc xử lý thông tin vi phạm trên các trang mạng xã hội cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ngành, địa phương."

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp rồi làm gì được một chủ nhân trang mạng đang sinh sống ở Paris, ở Washington DC hay ở Sidney? Không lẽ xin xỏ cảnh sát ở các nước tư bản này xông vào nhà, lục soát, bắt giam như côn đồ đảng ta ở Việt Nam?

Lại còn "Khi phát hiện thông tin vi phạm rõ ràng, nếu xác định được thông tin của tổ chức, cá nhân vi phạm, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn."

Dễ dàng hơn ở chỗ nào nếu không nói là bó tay chấm còm!

Điều còn lại là bắt những công dân ở Việt Nam vào truy cập những trang mạng này. Nếu thế thì đảng cộng sản phải xây thêm ít nhất là 100000 nhà tù mới có thể chứa nổi dân ta.

13.04.2017________________________________

Chú thích:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo