Bộ sách lịch sử Việt Nam 16 tập - Dân Làm Báo

Bộ sách lịch sử Việt Nam 16 tập

Lịch sử, đảng viết trong hang
Nên đừng đòi hỏi rõ ràng khách quan
Bọn Vẹm bè lũ làm càng
Cho nên viết sử phải đàng điếm thôi


Chủ biên là bọn cò mồi
Công thần bần cố 3 đời bất lương
Bồi bút như Trần Đức Cường
Lòng đầy sân hận ngụy quân, ngụy quyền

Già mồm lấp liếm tuyên truyền
Rất ngại nhắc đến Việt Nam Cộng Hoà
Xách mé gọi ngụy Sài Gòn
Nói lên lịch sử hào hùng Miền Nam

Tạm xem cuộc chiến đã tàn
Ba Đình rất sợ cờ vàng tung bay
Trọng đem lịch sử giải bày
Tập sai viết lại theo đơn đặt hàng

15 tập sử khai man
10 ngàn trang giấy vẽ vời bốc thơm
Không ai ngoài lão dê xồm
Gặp nhi đồng gái bác ôm nhiệt tình

Đừng quên tập sử Ba Đình
Tập thứ 16 chữ vàng vẻ vang
Tập này đáng giá ngàn vàng
Chờ giờ hoàng đạo sang trang cho Tàu

Thành Đô hiệp ước chư hầu
Việt Nam 2 tiếng kinh cầu thâu đêm

4/9/2017Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo