Sứ quán vây cá - Dân Làm Báo

Sứ quán vây cá

Phơi vây cá trên nóc nhà sứ quán
Mái nhà tao, vây cá mập tao phơi
Can chi mi mà mi chõ mõm vào
Làm lớn chuyện báo Chilê vào cuộc

Mùi vây cá phơi khô sao không thúi?
Thúi nhưng mà trong túi có đô la
So với xác lão Hồ trong hòm kính
Vây cá thơm hơn xác chết vạn lần!!

Thôi đừng đổ thêm dầu vào lửa đỏ
Lòi thêm ra đại sứ Vẹm mò sò
Cùng đám Vẹm chuyên buôn sừng tê giác
Núp trong lò sứ quán tận Nam Phi

Sứ quán Ba Đình nơi nào mà chẵng thế
Cần thị trường hàng quốc cấm kinh doanh
"Nhục quốc thể " mong làm chân đại sứ
Buôn sừng tê, phơi vây cá, mò sò...

22/1/2018


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo