Chánh án tối tối cao kiêm thái thú tối tối lú Nguyễn Phú Trọng - Dân Làm Báo

Chánh án tối tối cao kiêm thái thú tối tối lú Nguyễn Phú Trọng

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong cái rừng hằng hà sa số luật thì tòa án chỉ là một sân khấu của đảng. Đứng trước và đứng đầu sân khấu rừng rậm này là "chánh án" Nguyễn Hòa Bình. Đứng trên và đứng sau sân khấu bụi rậm là "đại chánh án" Nguyễn Phú Trọng.

Đối với những chánh và đại chánh án cộng sản này thì những phiên tòa xử đa số chỉ là những vở tuồng tô vẻ cho cái gọi là nhà nước pháp quyền, trong đó những bản án chỉ là tờ giấy lộn đã được trao và lận sẵn trong túi các quan tòa.

Từ trước đến nay, dư luận "nghi ngờ" hoặc "kết án không bằng chứng" tòa án cộng sản chuyên dùng trò "án bỏ túi". Bây giờ, chuyện án bỏ vào túi và túi đầy những án đã được chính thức xác nhận bởi ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương kiêm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của đảng loài sản: Nguyễn Hòa Bình.

"Các vụ đại án vừa qua được dư luận quan tâm vì cùng với tính chất vụ án rất nghiêm trọng, quy mô rất lớn thì trong vụ án còn có những chủ thể đặc biệt. Và với những chủ thể đặc biệt phải có chủ trương đặc biệt, quyết định đặc biệt để mở đường cho việc khởi tố, truy tố, xét xử" - Nguyễn Hòa Bình.

Những chủ trương đặc biệt, quyết định đặc biệt này nằm trong "quy trình" có cái quy đầu của đạo diễn đầu đảng lấp ló tại Ba Đình và quy đuôi lúc lắc dưới bàn xử của các diễn viên chánh án. Kết quả của quy trình "chủ trương - quyết định mở đường" này là tờ giấy lộn với dòng chữ 5 năm, 10 năm, chung thân, tử hình... được viết trước và bỏ sẳn trong túi các diễn viên sẽ ra đóng kịch trước sân khấu tòa án.

Các "bị can" là các đồng chí đồng rận trong cuộc chiến giành giật quyền lực giữa những kẻ cướp chính quyền để phá nước và bán nước.

Các "bị can" cũng là những công dân Việt Nam yêu nước trong cuộc chiến giữa tinh thần ái quốc và bản chất vong nô.

Những chủ trương đặc biệt, quyết định mở đường này cũng là "quy trình" cục cựa từ Bắc Kinh, xịt xuống cho đám con-hoang-đã-về-lại-nhà tại Ba Đình - nếu những "bị can" là những đứa con hoang lộn giống nhất định không thuần phục đám cha Tàu 100%; hay là những công dân Lạc Hồng can đảm đứng lên bảo vệ chủ quyền biển đảo, cương quyết bảo vệ môi trường và kiên trì tranh đấu để phản đối sự hiện diện của Formosa cũng như những pháo đài sinh hóa trá hình của Tàu cộng tại Việt Nam.

Khi được hỏi rằng: "Quyết định đặc biệt đó chắc chắn là đến từ cấp rất cao, không chỉ trong hệ thống cơ quan tố tụng?"

Nguyễn Hòa Bình đã trơ mặt không cần giấu diếm: "Đúng vậy! Để có được những phiên tòa được dư luận đánh giá tốt như thời gian qua, các cơ quan tố tụng phối hợp rất tốt, dưới sự chỉ đạo rất quyết liệt của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng."

Đây là bằng chứng chính thức, công khai, đầy đủ "giá trị pháp lý" không thể chối cãi được, xuất phát từ một "chánh án Tòa án Nhân dân tối cao" về vai trò của một "chánh án Tòa án Đảng tối tối cao". Đó là quan tòa Nguyễn Phú Trọng - kẻ đứng trên "hiếp pháp", ngồi xổm trên đỉnh rừng pháp luật, ngự trên đầu mọi cơ chế quốc gia và làm cha thiên hạ.

Điều nguy hiểm và cũng là một ô nhục cho đất nước Việt Nam là lại có một "tên khác" đang ngồi trên đầu của chánh án tối tối cao Nguyễn Phú Trọng này. Ngày đêm "tên khác" đó tõm xuống những cục phân ma dzê in Beijing để đứa con hoang ma dzê in Pắc Pó hăng say khòm lưng làm nhiệm vụ thối hóa toàn bộ lịch sử, văn hóa, môi trường Việt Nam với mục tiêu tối hậu từ đám cha Tàu: biến mảnh đất "bên ni biên giới là nhà" thành một tỉnh lỵ hố xí của Tàu.

"Tên khác" đang ngồi trên chễm chệ trên đầu chánh án tối tối cao, kiêm Thái thú tối tối lú Nguyễn Phú Trọng chính là hoàng thượng Tập Cận Bình.

09.02.2018Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo