Những điều sỉ nhục - Dân Làm Báo

Những điều sỉ nhụcĐinh Tấn Lực (Danlambao) - Lưu Quang Vũ là một nhà thơ, một kịch tác gia, còn là một nhà tiên tri có hạng. Những dòng thơ ông viết đâu đó thời 70' của thế kỷ trước, tới nay vẫn ứng... Chỉ có sự sỉ nhục & căm giận to lên gấp bội.


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo