Xin Hãy Đứng Lên - Dân Làm Báo

Xin Hãy Đứng LênNhạc phẩm Xin Hãy Đứng Lên được thực hiện bởi nhóm Viet Toon và thân hữu nhằm bày tỏ lòng cảm phục, cảm ơn những người đã và đang đấu tranh bảo vệ toàn vẹn tổ quốc Việt Nam, đã và đang đấu tranh giành lại dân quyền, nhân quyền, tự do, hạnh phúc từ nhà cầm quyền độc tài cộng sản.

Qua thực hiện nhạc phẩm này chúng tôi cũng bày tỏ quyết tâm đồng hành và yểm trợ những phong trào đấu tranh tại quê nhà đồng thời mong góp lên lời kêu gọi chung cho việc bảo vệ đất nước, giải thể chế độ độc tài cộng sản. 

TỰ DO CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC.

TỰ DO CHO VIỆT NAM.


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo