Xịt cờ tổ cuốc - Dân Làm Báo

Xịt cờ tổ cuốc

Tư nghèo (Danlambao) - Sáng sớm thứ 5 ngày 9 tháng 8 của thời đại Hồ Bả Chó, một đám cường hào ác bá, đầu trâu mặt ngựa, ngạ quỷ súc sanh (he he... còn gì nữa không bà con?) đã kéo tới vây bắt chị Huỳnh Thục Vy - 1 người phụ nữ có con nhỏ 22 tháng. Một trong nhiều lý do bắt là... xịt (sơn) cờ tổ cuốc!

Cái cờ tổ cuốc đỏ lòm do cha già dâm tẹt Hồ Tập Chương lận lưng quần từ Phúc Kiến đem về hang Pắc Pó để đêm đêm béc cùng chúng cháu hành quân thì xịt là phải... phải! Không xịt là... không yêu nước! Phải không nè... Ngân!?

Cả đời Tư tui chỉ có một tổ quốc là Việt Nam và yêu nước là yêu... nước chứ hổng có yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa cái con tự do gì cả. Mấy cha nội Vịt Cộng aka Vịt Minh Râu chơi trò chụp lấy thời cơ nhảy ra cướp chính quyền, cướp cha nó luôn quyền biểu quyết của đồng bào miền Bắc của tui, trùm lên đầu bà con tui ở bên kia bờ Bến Hải cái giẻ rách của Tàu khựa hết hai chục năm. Rồi tới cái ngày 30 tháng 4 ghẽ lở thì tụi nó hát bài đàn bò vào thành phố và trùm lên cả nước một màu đỏ lòm thấy... gớm.

Và gọi cái giẻ madzê in Phúc Kiến đó là cờ tổ cuốc!

Mà nói thiệt nghe bà con, cái cờ tổ cuốc của tụi nó cũng là đồ dỏm. Khi tối lửa tắt đèn, cậu cả Lú khoá cửa kín bưng, đứng chổng khu chào thì nó chào cái cờ gì bà con biết hôn? 

Cái này nè: 


Cái này mới đúng chóc "sao vàng năm cánh mộng hồn quanh" mà tên khựa Hồ Tập Chương vừa bắn cà nông em Nông ở phương Nam vừa lông nhông mơ sảng về tổ... cha nó ở phương Bắc.

Đó mới là cờ tổ cuốc chính hiệu con nai... đỏ. Mới là cái cờ tổ... mẹ nó - cờ của đám con hoang đàng đã quay dzìa nhà. 

Cho nên cái đám cà chớn không dám chống xâm lăng đi bắt đàn bà xịt cờ 1 sao là bắt tầm bậy. Cái đó chỉ là cờ... "tỉnh cuốc" - nếu chạy theo đúng tinh thần của Mao và Hồ: bên kia biên giới cũng là... tỉnh ta.

Phải hông nè!? 

10.08.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo