Yêu cầu Quân đội, Công an bảo vệ người dân biểu tình - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Yêu cầu Quân đội, Công an bảo vệ người dân biểu tình

< A >
Lê Dủ Chân (Danlambao) - Đi biểu tình để bày tỏ chính kiến của mình đối với một chính sách, một đường lối, một sắc luật... của nhà cầm quyền là quyền và cũng là một hành động chính đáng của người dân trong một nước. 

Đất nước là của chung, nhà nước và nhân dân đều có trách nhiệm với quốc gia của mình, nhà nước sai thì người dân phản đối, nhà nước đúng thì người dân ủng hộ, đó là bổn phận và trách nhiệm của một công dân yêu nước nó hoàn toàn phù hợp với lương tâm, đạo đức của một con người, được quy định bởi hiến pháp của nước CHXHCN/VN, công pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hiệp Quốc trong đó nhà nước CHXHCN/VN là một thành viên.

Nói như vậy để quý vị hiểu rằng bất cứ ai, kẻ nào ngăn cản người dân bày tỏ ý nguyện của mình đối với tiền đồ của tổ quốc, đối với tương lai của dân tộc, đối với hạnh phúc của đồng bào thì kẻ đó chính là người chống lại nhân dân, phản lại tổ quốc, vi phạm hiến pháp của nhà nước CHXHCN/VN, vi phạm công pháp quốc tế và hiến chương của LHQ. Họ là những kẻ có tội đối với dân tộc Việt Nam nói riêng và của cả loài người trên thế giới nói chung. 

Người dân đi biểu tình để bày tỏ chính kiến của mình, dù phản đối hay ủng hộ đối với một đường lối, một chính sách, một sắc luật... của nhà nước hoàn toàn không mang ý nghĩa chống đối hay lật đổ nhà nước mà ngược lại hành động này là một sự đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, xây dựng xã hội đúng theo nghĩa nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Ngăn cản hay đàn áp người dân trong trường hợp này chỉ làm cho bản thân nhà nước càng ngày càng lún sâu vào sai lầm, mang thêm nhiều tội ác, là con đường ngắn nhất để đưa chế độ đến ngày cáo chung của nó. 

Đất nước đang tụt hậu, đại đa số nhân dân đang cơ cực kiếm ăn từng ngày, từng bữa, tay làm hàm nhai tay quay miệng trể, người dân không ai có dư công, thừa thời gian để đi biểu tình nếu không phải là chuyện an nguy của quốc gia, chuyện tồn vong của giống nòi, chuyện sinh tử của cá nhân, xã hội. 

Lấy lý do gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, xáo trộn xã hội hoặc ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với nước này, nước khác để trấn áp, đánh đập, bắt bớ, ngăn cản người biểu tình càng lộ rõ tư duy thấp kém và cái tinh thần bạc nhược nô lệ của cấp lãnh đạo nhà nước hiện nay. Chẳng lẽ quý vị cho rằng nước mất, dân bị đồng hóa, lãnh thổ bị xâm lấn, đất đai biển đảo bị xâm chiếm, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, môi sinh, môi trường bị đầu độc, đất nước được tự do, dân chủ, người dân có dân quyền, nhân quyền... là không đáng kể, là chuyện nhỏ so với quan hệ "hữu hảo với nước Tàu, cản trở giao thông, rối loạn trật tự công cộng, xáo trộn xã hội trong một vài giờ, vài ngày, vài tháng tại một vài nơi trong nước!? 

Trách nhiệm của quân đội là bảo vệ tổ quốc, trách nhiệm của công an là bảo vệ nhân dân. Do mang trên vai hai trách nhiệm thiêng liêng và cao cả này mà trong quá trình dựng nước và giữ nước của một dân tộc chế độ có thể bị đào thải, nhà nước có thể bị thay đổi nhưng hai lực lượng quân đội và công an thì tồn tại mãi với tổ quốc và nhân dân. 

Bất cứ một thế lực nào dù ngoại xâm hay nội tặc đe dọa đến an nguy của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân thì thế lực đó chính là đối tượng cần phải bị tiêu diệt bởi quân đội và công an. Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó không nằm ngoài quy luật này. 

Đàn áp người dân đi biểu tình chống Tàu cộng lấn chiếm lãnh thổ, xâm phạm chủ quyền của quốc gia là phản quốc. 

Đàn áp người dân đi biểu tình chống công ty nước ngoài xả thải chất độc đầu độc môi trường sống của nhân dân là hại dân. 

Đàn áp người dân đi biểu tình chống chủ trương, chính sách cho Tàu cộng thu mua, thuê mướn đất đai của tổ quốc là bán nước. 

Đàn áp người dân đi biểu tình chống lại những sắc luật bịt mồm, khóa miệng người dân là độc ác. 

Đàn áp người dân đi biểu tình đòi tự do, dân quyền, nhân quyền là độc tài, độc trị... 

Cùng là con dân Việt Nam, cá nhân tôi tin rằng đa số quý vị trong hai lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân không phải là những kẻ độc tài, độc trị, độc ác vô lương tâm và cũng không phải là những tên Việt gian phản quốc, hại dân, bán nước cho Tàu cộng để trở thành tội đồ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ này. 

29.08.2018

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.