Việt Cộng quấy phá Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại Vườn rau Lộc Hưng - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Việt Cộng quấy phá Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại Vườn rau Lộc Hưng

< A >


Bạn đọc Danlambao - Trưa ngày 14/1/2019, Đức Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Thái Hợp đã đến Vườn rau Lộc Hưng để chia sẻ và ủy lạo tinh thần cho những người dân oan mất đất.

Tuy nhiên, khi ngài đang phát biểu và đọc kinh cầu nguyện cùng bà con thì Việt Cộng đã dùng loa phóng thanh phá rối những người đang lắng nghe.

Vẫn lại là một trò hèn hạ và đê tiện của Nguyễn Thiện Nhân và đám đàn em tay sai.


Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.