Liệu đứng lên đi - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Liệu đứng lên đi

< A >
Quang Dương (Danlambao) - Bài thơ liên hoàn 10 đoạn này để gửi đến các đảng viên đảng CSVN cùng những kẻ đang nắm chức quyền trong quân đội, chính quyền còn có chút liêm sỉ, biết nghĩ đến quê hương và dân tộc. 

Đất nước đang bên bờ diệt vong vì tham vọng bành trướng bá quyền của Tàu cộng và nỗi u mê ngu phục, chấp nhận bán nước hại dân của bè lũ Nguyễn Phú Trọng và đám chóp bu Ba Đình. Tuy vậy, tình hình thế giới lại đang có chuyển biến tốt cho phong trào dân chủ chống độc tài khi các nước mà đứng đầu là Mỹ đang vạch mặt chỉ đích danh Tàu cộng là kẻ tội phạm, đồng thời đã mạnh mẽ thi hành nhiều lệnh trừng phạt Tàu về chính trị cũng như kinh tế và thương mại. Chiều hướng là Mỹ sẽ không nương tay và Tàu cộng sẽ gặp khó khăn dồn dập sắp tới đây ở khắp nơi trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, hãy cùng bảo nhau đứng lên lật đổ bạo quyền áp bức tay sai Hán nô, giành lại quyền làm chủ quê hương đất nước cho toàn dân. 

1.

Cứ thế thở dài trọn kiếp sao
Khoanh tay chịu phép tự khi nào?
Bốn mươi tư hận xuân buồn tủi
Chín chục năm sầu vận đớn đau
Nước đã tan hoang đoàn chức mọt
Dân còn cơ cực đảng quan sâu
Ngồi mong cho hết đời nhà sản?
Liệu đứng lên đi, hãy ngẩng đầu

2.

Liệu đứng lên đi hãy ngẩng đầu
Nhìn xem thế giới rõ từ lâu
Độc tài độc trị con đường cụt
Dân chủ đa nguyên chế độ mầu
Xứ chọn cộng nô nghèo đói khổ
Nước theo tư bản mạnh sang giàu
Đời mình lỡ vậy đời con cháu
Há để tiếng hèn nhục mãi sau?

3.

Há để tiếng hèn nhục mãi sau
Rồng Tiên hạo khí nhụt khi nào?
Ác xưa Nguyên, Hán trừ tan mộng
Độc mới Mao, Hồ thả vểnh râu
Có phải tay chàm quen lỡ nhúng
Hay chăng sổ đỏ hám nên chầu
Biết đâu thòng lọng treo lơ lửng
Thái thú nô tài xiết chẳng lâu

4.

Thái thú nô tài xiết chẳng lâu
Mưu gian kế ác lạ chi Tàu
Khơi tham bắt thóp quân Hồ trược
Thải độc tiêu đời khối Việt âu
Bành trướng mượn đường công lưỡng tiện
Xâm lăng đoạt đất hạch chư hầu
Hai không một chín qua như gió
Mật ước Thành Đô hỏi tránh đâu?

5.

Mật ước Thành Đô hỏi tránh đâu?
Không nhanh thức tỉnh hợp cùng nhau
Người đang trong đảng lo lìa đảng
Kẻ ở ngoài rồi kháng đảng mau
Cứu quốc phất cờ gom sức Việt
Kết đoàn nội ngoại đập mưu Tàu
Thế cờ quốc tế chiều đang thuận
Bỏ lỡ qua đi khó cất đầu

6.

Bỏ lỡ qua đi khó cất đầu
Bá quyền lúng túng đỡ đòn đau
Nếm chiêu áp thuế công thương nghiệp
Chịu tội rửa tiền gián điệp xâu
Cố tật trộm tin bêu sượng mặt
Phạm quy cấm vận hạch lo hầu
Biển Đông sắp tới còn to chuyện
Đảo đắp đảo bồi giữ được sao?

7.

Đảo đắp đảo bồi giữ được sao
Lòng căm thế giới đã sôi trào
Tiền công lãnh đạo thần ưng Mỹ
Hậu tập tháp tùng Úc, Á, Âu
Chín đoạn chín khoen bung bật giáp
Nhất đai nhất lộ toác tung khâu
Đàn anh cộng sản còn như thế
Em út Ba Đình chắc húp chao

8.

Em út Ba Đình chắc húp chao
Bởi chăng chẳng tính trước dè sau
Tin ma cộng sản ôm làm bạn
Ngờ thánh tự do ngoảy lắc đầu
Trải tháng năm dài chân ngập lún
Kinh qua thời thế tội ùn cao
Rước Tàu phá tổ còn dâng nước
Trục đã xoay vần thoát được đâu

9.

Trục đã xoay vần thoát được đâu
Thờ ma Hán cộng chết càng mau
Tiền muôn bạc vạn bay theo gió
Xe đẹp nhà cao thảy xuống cầu
Ác cũ oan xưa nay cộng sổ
Tội giờ hận mới hãy chờ sau
Lòng dân đã quyết khi chuông điểm
Chẳng mất thân thì cũng mất đầu

10.

Chẳng mất thân thì cũng mất đầu
Chi bằng biết sợ bảo cùng nhau
Đoái công chuộc tội mau bung đảng
Đả cộng bài Tàu kíp thuộc câu
Phản kháng phong trào cao khí thế
Chóp bu bạo chúa đụp mương cầu
Tình hình đã khẩn, thời đang chín
Liệu đứng lên đi kẻo trễ tàu

2/2019

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.