Nhà văn Phạm Thành - tác giả cuốn sách "Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” bị bắt giam - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Nhà văn Phạm Thành - tác giả cuốn sách "Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” bị bắt giam

< A >
CTV Danlambao - Nhà văn Phạm Thành đã bị côn an Hà Nội ập vào nhà, khám xét, tịch thu máy tính và bắt giam vào sáng ngày 21.05.2020. Côn an đã đọc lệnh bắt theo Điều 117 -BLHS năm 2015: “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nếu nói đúng hơn thì "tội" của ông là đã tự xuất bản tác phẩm “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” được xem là cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam công khai phê phán lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ.

Ông cũng là tác giả của cuốn Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN Xuống hố cả lũ và tác phẩm Cò hồn Xã nghĩa.

Theo nhà văn Phạm Thành thì “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” là “một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy, đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới. ”

Ông cũng cho biết thêm là kể từ khi ông làm việc trong ban thư ký biên tập của đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2006 ông đã luôn bám sát và theo dõi những việc làm, phát biểu, thái độ của Nguyễn Phú Trọng để viết về tên đại nghịch bất đạo này.

Kết luận của ông về Nguyễn Phú Trọng là “Cuối cùng, tôi nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn.”

Hiện côn an đã chuyển nhà văn, chủ trang blog Bà Đầm Xoè, người công khai phê phán tên "đốt lò vĩ đại" của đảng xuống nhà giam Hoả Lò.

22.05.2020


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.