Vặt theo nhu cầu - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Vặt theo nhu cầu

< A >
Trần Quốc Việt (Danlambao)
- Từ dưới nhìn lên, dân chúng thấy Mác rất đúng khi ông nói rằng “Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.” Họ thấy tầng lớp cầm quyền hầu hết không có năng lực gì ngoài năng lực tham nhũng vô tận để mới đáp ứng nhu cầu vô tận của họ như tích lũy vàng bạc của cải, sống xa hoa, kệch cỡm, phè phỡn trong những biệt phủ, ăn chơi trác táng trên đầu cổ dân chúng.

Từ trên nhìn xuống, tầng lớp cầm quyền thấy đám dân chúng bên dưới, mượn cách nói của Mác, cũng quả đúng là những thần dân “làm theo năng lực vặt theo nhu cầu.” Dưới mắt những kẻ cầm quyền này thì đám dân chúng đông đảo bên dưới kia quả thật xứng đáng cho họ tha hồ mà vặt từ đời này qua đời khác, vặt muôn vàn cách, vặt đủ mọi thứ không bỏ sót gì, vặt từ vật chất đến tinh thần chẳng khác gì họ là bầy vịt hay đám cừu.

Từ trên nhìn xuống, câu thần chú của những kẻ cai trị cho mọi khó khăn của họ là “Vặt, vặt nữa, vặt mãi.”

Từ dưới nhìn lên, câu than thở cửa miệng của biển người bị trị bên dưới là “Khổ, khổ nữa, khổ mãi.”

Vì một bên biết cách vặt, một bên chỉ biết than cho nên chế độ mới trường trị cho đến ngày lên đến chủ nghĩa xã hội hoàn thiện mà nghe nói trăm năm nữa chưa chắc có. Dọc đường từ đây đến đấy chẳng biết dân chúng còn gì để bị vặt nữa đây? Chắc cũng còn xương và máu!

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.