Dự luật an ninh mạng và tính vi hiến - Dân Làm Báo

Dự luật an ninh mạng và tính vi hiến

Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao) - Thời gian gần đây, cộng đồng mạng và toàn dân xôn xao vì Dự Luật An Ninh Mạng.

Đảng CSVN trong bản chất là một tập thể độc tài toàn trị. Chính vì thế tự do tư tưởng và quyền phổ biến thông tin trên mạng là kẻ tử thù của chế độ. Muốn củng cố sự độc tôn của mình đảng CSVN không ngừng truy tìm học hỏi những biện pháp cai trị độc tài, từ Đức Quốc Xã Hitler, đến Cộng sản Liên Xô của Stalin và nhất là học hỏi từ đảng CS đàn anh Tàu cộng, hầu tiếp tục tồn tại và cai trị nhân dân Việt Nam.

Khi chúng ta duyệt lại lịch sử các chế độ độc tài và đọc lại bài diễn văn nhậm chức của Cố Tổng Thống Hoa Kỳ John F Kennedy ngày 20 tháng 1 năm 1961, chúng ta sẽ nhận diện đoạn văn sau đây:

“Nói với những quốc gia mới mà chúng ta hoan hỷ chấp nhận gia nhập hàng ngũ các dân tộc tự do, chúng ta long trọng cam kết rằng sẽ không dung túng cho tình trạng thay thế hình thức cường quyền thực dân vừa cáo chung để thay thế bằng một chế độ độc tài sắc máu hơn nữa. Chúng ta không luôn luôn đòi hỏi họ phải ủng hộ quan điểm của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta luôn kỳ vọng họ phải ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do của chính họ - và ghi nhớ rằng, trong quá khứ, những kẻ điên rồ bám víu quyền lực bằng cách cỡi lưng cọp sẽ kết thúc cuộc đời trong bụng cọp.”

(To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view. But we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom - and to remember that, in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside).

Dĩ nhiên John F Kennedy chỉ là một chính trị gia. Đoạn đầu của bài diễn văn nhậm chức hùng hồn trên hoàn toàn không có giá trị, nhất là đối với 2 dân tộc bị cộng sản cai trị là Cuba và Việt Nam. Thật vậy, cả 2 đều vừa thoát khỏi vòng kềm tỏa của Thực Dân Pháp (Việt Nam) và Thực Dân Tây Ban Nha (Cuba) nhưng sau đó cuối cùng rơi vào bàn tay sắt của độc tài cộng sản. Những cố gắng giúp đỡ của Hoa Kỳ đều thất bại tại 2 quốc gia này.

Tuy nhiên nhận xét thứ nhì của tổng thống Kennedy hoàn toàn chính xác. Những kẻ điên rồ bám víu quyền lực bằng cách cỡi trên đầu cổ của nhân dân họ, từ Nguyễn Phú Trọng đến Tập Cận Bình, đều là những kẻ điên khùng kẻ cỡi trên lưng cọp, sẽ chắc chắn bị hổ dữ xé xác và ăn tươi nuốt sống như Saddam Hussein, Muammar Gaddafi etc…

Đảng CSVN ý thức sâu sắc điều này. Tuy nhiên thay vì quay đầu hối cải, trao trả quyền tự quyết về cho nhân dân, thì các tay đầu sỏ lại điên rồ bám víu quyền lực bằng mọi giá.

Sao chép lại sách lược an ninh mạng của đàn anh ý thức hệ Tàu cộng, vốn là kẻ tử thù của dân tộc hầu đưa ra đề án Dự Luật An Ninh Mạng, là một trong những hành động điên rồ cỡi cọp của đảng CSVN.

Trong một bài tựa đề “Dự luật An ninh mạng: Hàng Việt Nam ‘Made in China’?” được phổ biến rộng rãi trên mạng, tác giả Trịnh Hữu Long đã phân tích tính nô lệ Trung Quốc của CSVN qua tác động cóp nhặt nguyên xi Luật An Ninh Mạng Của Trung Quốc và đồng thời nhận diện một số mục tiêu chính mà đảng muốn đạt đến qua dự luật này: (xin trích)

- Nhắm trực diện đến thông tin nguy hiểm cho chế độ (điều 22)

- Ép người dùng Internet cung cấp thông tin cá nhân thực (điều 47)

- Đặt máy chủ trong nước và truyền dữ liệu ra nước ngoài (điều 34)

- Ép người dùng và doanh nghiệp thành chỉ điểm (các điều 45, 46 và 47)

- Ép doanh nghiệp công nghệ tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành (điều 46)

- Ép đơn vị liên quan đến “thông tin quan trọng” khi mua phần cứng và phần mềm phải qua thẩm định của chính quyền

Điều 11, Điều 16, Điều 48 của dự luật An ninh mạng trao quyền cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan nhà nước khác được kiểm tra các thiết bị, ứng dụng mạng liên quan đến hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trước khi đưa vào vận hành hay nâng cấp. (Hết trích)

Điều 8 của Dự Luật An Ninh Mạng này còn ghi rõ các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

Sử dụng không gian mạng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; …gây thù hận, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo; …đăng tải thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Điều 14 về Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì trao cho Bộ Công An quyền chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng, đề nghị thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng, chủ trì xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Một các tổng quát qua Dự Luật An Ninh Mạng này, đảng CSVN áp dụng toàn bộ mô hình Tàu cộng và củng cố nền tảng công an trị tại Việt Nam chặt chẽ hơn hầu nô lệ hóa nhân dân và bảo vệ chế độ.

Tinh thần và thuật ngữ của dự luật này hoàn toàn vi hiến vì đi ngược và trắng trợ vi phạm tinh thần một số điều khoản căn bản Hiến Pháp 2013 hiện hành của chế độ.

Nhất là điều 21 của Hiến Pháp. Điều này ghi rõ:

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Vì sao đảng CSVN có thể minh thị khinh thường Hiến Pháp 2013 do chính họ dàn dựng lên và ồn ào phổ biến năm 2014 mà hoàn toàn không bị một phản ứng nào đáng kể từ nhân dân, trí thức, nhất là giới luật gia Việt nam?

Lý do tuy rất nhiều nhưng có thể vắn tắt như sau:

1. Đối với những người cộng sản bảo thủ như TBT Nguyễn Phú Trọng, Hiến Pháp 2013 không phải là nền tảng pháp lý của dân tộc như tại các quốc gia dân chủ, mà chỉ là một bình phong hầu bảo vệ cho sự sống còn của đảng. Hậu quả là điều lệ đảng mới tối cao. Hiến pháp chỉ là một mảnh giấy vô giá trị.

2. Đảng CSVN cố tình loại bỏ khỏi Hiến pháp 2013 một khái niệm căn bản của một hiến pháp dân chủ chân chính là sự hiện diện của một cơ quan tư pháp tối cao và độc lập hầu pháp quyết về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hoặc một tác động của hành pháp.

3. Việt Nam hoàn toàn vắng bóng một luật sư đoàn độc lập, nằm ngoài sự khống chế của đảng và Mặt Trận Tổ Quốc, hầu tranh đấu cho công lý trong tinh thần vô úy của những luật gia chân chính.

Sống gần và chia xẻ biên giới với bá quyền Tàu cộng hàm chứa nhiều hiểm nguy cho dân tộc. Lối thoát duy nhất là canh tân vượt thắng Tàu cộng trên mọi phương diện từ kinh tế, kỹ thuật và chính trị dân chủ như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan đã và đang làm. Trong khi đó, vì vị kỷ, thiển cận và ham mê quyền lực, đảng CSVN đã muối mặt tôn thờ những cặn bã thừa thãi của Tàu cộng và trong tiến trình đó, còn làm lụn bại dân tộc và nhục quốc thể Việt nam.

Đã đến lúc toàn dân phải vùng lên, đạp đổ độc tài, thay thế bản Hiến Pháp 2013 bằng một bản hiến pháp xây dựng trên quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính. Từ đó, chúng ta sẽ có một Tối Cao Pháp Viện độc lập, chí công vô tư. Chúng ta có thể dự đoán rằng cơ quan tư pháp tối cao này sẽ minh thị phán quyết rằng Luật An Ninh Mạng và những sắc luật hình sự vi phạm nhân quyền khác của CSVN là hoàn toàn vi hiến.

11.11.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo