Một phút thật lòng của Tổng bí thư - Dân Làm Báo

Một phút thật lòng của Tổng bí thư

Tư nghèo (Danlambao) - Thiếm Tư nhà tui là người có nhiều kinh nguyệt cộng sản, cứ luôn nhắc nhở xấp nhỏ: thèng cộng con sản mà nói thiệt thì nó chết liền! 

Dzậy sao mà vừa rồi, Tổng bí lú của đẻng lỡ dại nói thiệt một chút sao nó hổng lăn đùng ra ngỏm hở ta!?

Hôm 17 tháng 6, chú kéo một bầy đàn đảng-cử tri tới ngồi chồm hổm nghe bác nổ. Cũng cái chuyện về cái lò tham nhũng của chú. Chú phán rằng "phải coi công cuộc phòng chống tham nhũng giống như cuộc đấu tranh chống giặc “nội xâm”"

Hổng so sánh với giặc “ngoại xâm” được nghe bà con! Chống giặc “ngoại xâm” thì thành chống “bạn ta” sao. Giỡn chơi hoài! Làm đếch gì có chuyện đó! Hổng được. Lú nói thiệt à nghe. 

Nói thiệt xong, Lú... thiệt tiếp: "Vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân." 

Khó thiệt và chắc chắn khó! Nếu cán bộ đẻng ta toàn là đồ dzô sản, trên răng dưới hồ bả chó thì cởi ngay cho chúng coi free, có mẹ gì mà nhạy với cảm! Đằng này đứa nào đứa đó của chìm của nổi tùm lum, kê khai thì thấy tía cả lũ sao? 

Nhưng có điều hơi kỳ kỳ là: 

Vừa mới nói chống giặc "nội xâm" rồi nhảy liền sang "cán bộ ta kê khai tài sản rất khó"!? 

Vậy cán bộ là giặc nội xâm sao cha nội! Đã là giặc rồi sao còn làm cán bộ? Đẻng ta hơi bị kỳ a nghe. Nói thiệt thì cũng thiệt dzừa dzừa thôi chớ tía. Lộ mẹ nó cái béc Hù cho thiên hạ quay đi ghìm cơn mữa sao cha! 

Viết tới đây Tư tui chợt nhớ tới câu ông thần tổng bí lú này nói về 3 cái khu đặc biệt: "Vấn đề này đã từng nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ trước...". 

Trong bài "Trả lời anh Lú về 3 cái khu của anh" , có anh bạn Trần Lê Nguyễn nhắc nhở Tư tui là "Nó nhớ đúng phóc và nó nói ngay chóc đó chứ Chú Tư. Chú Tư nhớ lại coi, có phải mật ước, mật nghị Thành Đô nó xảy ra năm 1990 không? Phải chớ gì? Như vậy, nó nói rằng cái việc đặc khu, đặc mông gì của bọn chúng được ngâm cứu kỹ từ những năm 90 là đúng rồi chớ còn gì nữa Chú Tư?" 

Ừa há! Nó nói thiệt chớ đâu có giỡn chơi! Đẻng ta sau cú quỳ lạy tới hói cả đầu, dập cả hàm răng cạp bắp Phạm Văn Đồng ở Thành Đô, đã cấp tốc dọt về động Ba Đình ngâm cứu mấy cái khu liền để cho Việt Nam ta chuẩn bị Thành Tàu đó chớ.

Chỉ có điều 1990 thì nó là mật khu. Đã là khu và là khu Tàu thì phải kín kín một chút, mở ra thúi cha cả nước. Đến 2018, kỳ hạn nộp khu đã gần kề nên mật khu phải được cho nổi lên lềnh bềnh cho thiên hạ ngửi mùi đặc khu

Cột lại 3 thứ "nội xâm" + "kê khai tài sản" + "đặc khu" Tư tui thấy ngay: toàn bộ cái đẻng của chú Lú là bầy giặc ngoại xâm bán nước để làm giàu và phải dấu kỹ những gì kiếm được từ sự nghiệp cướp-bán-thuê-dâng như mèo dấu cứt trong... khu.

19.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo