Đu dây - Dân Làm Báo

Đu dâyChú chồn lủng lẳng đu dây
Đầu kia đầu gấu đầu này dân ta
Bên kia biên giới là nhà
Bên này cán cuốc dân ta đập đầu

Biếm họa Hatka (danlambao)

danlambaovn.blogspot.com/Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo