Thơ viết tặng một nhà văn - Dân Làm Báo

Thơ viết tặng một nhà vănLê Phú Khải (danlambao)

Có những con người mang nỗi nhục áo cơm
Có những con người mang hồn thiêng sông núi
Đất nước nào chẳng thế phải không em?
Anh lẫn đi trong đám biểu tình
Nhưng tất cả vẫn nhận ra
Vì anh là nhà văn cao lớn nhất
Đứng ngang tầm với khát vọng của nhân dân
Cho tôi hôn vầng trán rất Quảng Nam
Suốt đời cãi cho lẽ phải
Đất nước còn những người như thế
Đất nước này không thể suy vong
“"Đường chúng ta đi"” (1) còn lắm gai chông
Vẫn còn Nguyên chất Ngọc
Anh xuống đường
"Đất nước đứng lên" (2)
“"Rừng xà nu" (3) lại nổi bảo giông…………...

TP.HCM 8/2011


Lê Phú Khải (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

*

Chú thích: 1, 2, 3 tên tác phẩm của Nguyễn Ngọc


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo