Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc

Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới...

*

Kính gửi:

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.

Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bản “Tuyên cáo” ngày 25 tháng 6, 2011 của 95 nhân sĩ, trí thức, tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7, 2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Cả hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị đại diện những tiếng nói can đảm, trung thực của giới trí thức yêu nước mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua. Dù xa quê hương đã lâu, dù còn mang quốc tịch Việt Nam hay đã trở thành công dân nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước. Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước và chỉ trình bày ngắn gọn một số nhận định bổ túc sau đây.

Hiểm hoạ ngoại bang

Sau chiến tranh biên giới cực Bắc năm 1979, nguồn tư liệu do Nhà nước bạch hoá về quan hệ Việt-Trung cho thấy mối quan hệ giữa hai nước không tốt đẹp như nhiều người lầm tưởng. Do hơn 30% dân số Việt Nam hiện sử dụng internet, thông tin ngày nay không còn là độc quyền của riêng ai. Kết hợp các nguồn tư liệu khác nhau cũng cho thấy rằng đối với Trung Quốc, “Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính” (“Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua”, nxb Sự thật, 1979, trang 8).

Quan điểm trên được thể hiện rõ nét qua một chiến lược nhất quán của Trung Quốc trong gần 60 năm nay tuy chiến thuật tùy lúc, tùy thời có khác nhau: phản bội Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954, ngăn cản Việt Nam thương lượng với Mỹ năm 1968, dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974, phát động chiến tranh biên giới năm 1979, dùng vũ lực đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988; và sau khi quan hệ giữa hai nước đã bình thường hoá năm 1991, từng bước lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên, thực hiện mưu đồ đồng hoá, xâm phạm chủ quyền và đối xử tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

Sức mạnh dân tộc

Việt Nam có lịch sử chống ngoại xâm, phần lớn là từ phương Bắc, trong nhiều thế kỷ. Việt Nam cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, với non 20 triệu héc-ta rừng, và hơn 3.200km đường biển. Trong dân số gần 90 triệu, hơn 3 triệu người có trình độ đại học trở lên. Do biến chuyển thời cuộc, hiện có hơn 3 triệu người gốc Việt sinh sống tại nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên và nhiều người là chuyên gia, giáo sư ở những công ty, trường đại học hàng đầu của thế giới.

Vị thế chính quyền

Sau hơn 35 năm lãnh đạo một đất nước thống nhất, các nhà cầm quyền chắc biết rõ hơn ai hết toan tính thâm độc của Trung Quốc và tình thế nguy nan của Việt Nam. Nhưng trong thời gian qua những chính sách và biện pháp đối nội và đối ngoại được thực thi đã tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn, trái với sự mong đợi của toàn dân. Tình trạng này hiển nhiên làm suy yếu sức mạnh dân tộc, đòi hỏi chính quyền cần phải có những thay đổi toàn diện về cơ chế và chính sách mới có thể bảo vệ được chủ quyền và phát triển đất nước.

Những việc cần làm

Khác với các cuộc xâm lăng trong quá khứ, Trung Quốc trong thế kỷ XXI có nhiều lý do cần thiết hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để “khuất phục và thôn tính” Việt Nam mà không cần sử dụng vũ khí hay tổn thất nhân mạng. Mặc dù yếu kém hơn Trung Quốc về kinh tế và quân sự, Việt Nam có một lợi thế lớn chưa từng có trong lịch sử: không một nước tự do, dân chủ nào muốn thấy một nước độc tài chuyên chế như Trung Quốc xâm phạm quyền lợi hay quyền tự quyết của một nước khác, đe dọa tình trạng ổn định trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, cũng sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước của mình.

Một lần nữa, chúng tôi khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ các ý kiến chính đáng vừa qua của nhân sĩ, trí thức trong nước. Chúng tôi hi vọng quý vị lãnh đạo tiếp thu đóng góp quan trọng ấy và sớm thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể để được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi đề nghị những điểm chính dưới đây cần được chú trọng khi quyết định lộ trình:

1- Đối với Trung Quốc: Cần xác định công khai và rõ ràng lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông: mọi tranh chấp phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau. Cần nhấn mạnh truyền thống hiếu hòa của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là trí thức tiến bộ, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cùng tranh đấu cho công bằng và quan hệ bình đẳng giữa hai nước.

2- Đối với ASEAN và các nước khác: Cần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với thành viên ASEAN cũng như những nước then chốt khác. Cần đồng thuận trong việc bác bỏ đòi hỏi trên 80% chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc và trong lập trường đàm phán đa phương với Trung Quốc về Trường Sa. Cần tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN và quốc tế cho một giải pháp về Hoàng Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần thúc đẩy sự đồng thuận của ASEAN trong việc đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á để góp phần vô hiệu hóa đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc, và để tránh ngộ nhận về các tên gọi khác nhau cho một vùng biển chung.

3. Đối với nhân dân trong nước: Cần sửa đổi Hiến pháp để đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá với ba cơ chế hoàn toàn độc lập: Quốc hội và cơ chế đại diện ở cấp thấp hơn, cơ chế toà án và cơ chế chính quyền. Cần thực hiện tự do bầu cử và ứng cử. Cần tôn trọng các quyền tự do công dân quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và những công ước quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng, cụ thể như quyền tự do biểu tình và tự do phát biểu nhằm phản đối hành động hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông. Cần trả lại tự do cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho tự do, dân chủ, cho chủ quyền quốc gia, để đoàn kết toàn dân. Cần cải tổ hệ thống luật pháp, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, v.v. để đẩy lùi tham nhũng, giảm thiểu bất công, gia tăng năng lực, bảo vệ tài nguyên. Cần tham khảo với những nhóm nghiên cứu độc lập (như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã phải tự giải thể năm 2009) trong quá trình hình thành các chính sách có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

4. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Cần tạo bước đột phá để cải thiện sự hợp tác của cộng đồng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cần cho tái thiết Nghĩa trang Biên Hoà vô điều kiện, giúp đỡ chương trình tìm kiếm hài cốt những người đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, không can thiệp vào việc xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở các nước Đông Nam Á. Đây là bước cần thiết bắt đầu một quá trình nghiêm túc thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc.

Mặc dù chính quyền kêu gọi trong nhiều năm, sự đóng góp về trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn quá nhỏ bé: số chuyên gia, trí thức hàng năm về nước “chuyển giao công nghệ” chỉ trong vòng 500 lượt người trên con số hơn 300.000 trí thức.

Có hai nguyên nhân chính: (1) cơ chế chính quyền hiện hữu không những đánh mất niềm tin của người dân trong nước mà còn là cản trở lớn cho trí thức ở nước ngoài muốn đóng góp vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do chính Nhà nước đề ra; (2) sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào thiện chí của trí thức còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có điều kiện nghiên cứu và vận động tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho Việt Nam, như tranh thủ sự ủng hộ của các chính phủ và dư luận quốc tế cho quan điểm của Việt Nam. Thực tế là một số chuyên gia trong và ngoài nước từng hợp tác với nhau trong các hoạt động theo chiều hướng này và công cuộc vận động đã đạt được một số kết quả tích cực về vấn đề Biển Đông và sông Mekong.

Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Trân trọng kính chào,

Ngày 21 tháng 8 năm 2011

Đồng ký tên:
61 Nhận xét

 1. GADAFI choi thau xuong.23:01 30 tháng 8, 2011

  My bay gio het thoi rui. The gioi sap tan the roi.

  Trả lờiXóa
 2. NUOC VIET NAM CUA CHIN MUOI TRIEU NHAN DAN VIET TRONG VA NGOAI NUOC -KHONG FAI CUA BAT KY AI CHO DU LA DANG CS HAY HO CHI MINH DI NUA...CHI CO QUYEN LOI TO QUOC VA DAN TOC LA VINH VIEN -MOI CHE DO DANG FAI CHI LA NHAT THOI...

  Trả lờiXóa
 3. I RATHER TALK TO THE WALL INSTEAD OF TALKING TO THOSE MORONS.

  Trả lờiXóa
 4. cảm kích tấm lòng của các bác, nhưng mấy lão lạnh đạo VN cứ như vịt nghe sấm, chả xi nhê gì đâu ạ, chỉ có cách lật đổ chế độ đốn mạt này thôi

  Trả lờiXóa
 5. TÔI NGHĨ, NẾU CHÍNH PHỦ VN MÀ KHÔN NGOAN THÌ HÃY TRIÊU TẬP TẤT CẢ GIỚI TRÍ THỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC HỌP MẶT, TRAO ĐỔI..TIM KIÊ1M VÀ ĐƯA RA NHỮNG GIẢI PHÁP TỐT NHẤT...NHƯNG...THẬT BUỒN...HỌ VẪN XEM SỐ TRI THỨC HẢI NGOẠI LÀ KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC hay sao í...TRONG KHI HỌ HÔ HÀO BÀ CON HẢI NGOẠI ĐÓNG GÓP...GÓP TIỀN THÌ HỌ NHẬN, GÓP Ý THÌ HỌ KHÔNG NGHE...DỰ BÁO THỜI TIẾT "TẦM NHÌN XA KHÔNG QUA KHỎI NHÀ BẾP" NHƯ THẾ, CÁI BỤNG TO HƠN CÁI ĐẦU...BỤNG ỎNG ĐÍT TEO...ÓC ĐẬU HŨ...MÙ DẪN MÙ...XUỐNG HỐ. BẤT TÀI LÀ CHA ĐẺ CỦA ĐỘC TÀI, NÊN KHÔNG BIẾT LẮNG NGHE...

  Trả lờiXóa
 6. "sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước."

  Khả năng bảo vệ chưa biết như thế nào nhưng ý chí tại sao Hà Nội không thể hiện? Trong khi TQ hùng hổ thì Việt Nam tiếp tục nhỏ nhẹ mềm mỏng. Thắc mắc của người dân là: Phải chăng chính phủ NTD đã đầu hàng kẻ thù từ trong ý nghĩ. Đầu hàng khi chưa đánh tức là đầu thú. Một chính quyền mà đầu thú kẻ thù thì chính quyền ấy không xứng đáng lãnh đạo đất nước nữa.

  Trả lờiXóa
 7. Ro kho than cac vi ,tam huyet viet thu xui meo dung an mo, xem lai tuyen bo cua thang cha trung tuong NCV vua sang tau cong nap , va hua se dan ap nd yn di bao

  Trả lờiXóa
 8. Suong con ku mu con mat23:41 30 tháng 8, 2011

  GADAFI giau kinh khung, tham nhung kinh khung, cuc xa hoa. Khong bi nhan dan Libya lat do moi la la.

  Trả lờiXóa
 9. Trời ạ. Đọc chức vụ của mấy bác ký tên thì em rét run....nhưng xin lỗi mấy bác trước là...ĐẦU ÓC mấy bác học cao nên KHÔNG HIỂU rõ bản chất của mấy thằng VC rồi.
  CON NGƯỜI BỌN VIỆT CỘNG CHỈ CÓ THAY THẾ CHỚ KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC.
  Em đang sống tại Mỹ nhưng đã "ủ tờ" trong nhà tù VC nhiều năm nên nói cho mấy bác "học rộng" hiểu rõ. Tôi xin nói rõ cho mấy bạn trong nước rõ là ...mấy bác này sắp "về vườn" rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nửa. Mong mấy bác trong nước tránh xa càng tốt.

  Trả lờiXóa
 10. Dân Đọc Báo23:49 30 tháng 8, 2011

  Trân trọng cảm ơn giới nhân sĩ, trí thức, và những người yêu nước trong cũng như ngoài nước đã can đảm đứng lên nhận lãnh trách nhiệm.
  Bạo quyền luôn xử dụng những cơ quan truyền thông để bóp méo sự thật, giấu nhẹm những thoả thuận mờ ám đối với TC, và dùng công an để trấn áp, trù dập những người yêu nước. Quen dùng luật rừng nên chúng luôn phạm sơ hở, vì thế
  a) Tại quốc nội:
  Giới nhân sĩ, trí thức, ... đã vạch trần những vi phạm luật pháp của bạo quyền, cũng như của các cơ quan truyền thông bằng những tuyên cáo, kiến nghị, thư ngỏ, ... đến toàn dân. Chắc chắn bạo quyền và các cơ quan truyền thông sẽ phải chùn bước. Nếu tiếp tục ngoan cố, việc khởi kiện sẽ không tránh khỏi.
  b) Tại hải ngoại:
  Cộng đồng NVHN, và giới nhân sĩ, trí thức, ... đã, đang và sẽ tiếp tục lên tiếng tố cáo những vi phạm luật pháp cũng như việc trấn áp những nhà bất đồng chính kiến với thế giới để yểm trợ cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do tại quê nhà.
  Quỹ YÊU NƯỚC chắc chắn sẽ được thành lập để trang trải những án phí khi cần.
  Hy vọng giới nhân sĩ, trí thức, ... trong và ngoài nước sẽ phối hợp nhịp nhàng, người nào việc nấy trong khả năng của mình để cùng nhau chống TC xâm lược.
  Mong lắm thay !!!

  Trả lờiXóa
 11. Nông Đức Lưu, Mộ Đức, Quảng Ngãi23:52 30 tháng 8, 2011

  Vương Triều 14 Người giờ chỉ còn có 3: Anh Hùng Dũng.

  Với một bộ tộc còn lại 3 người thì không dại dột gì để ông chủ hộ Dũng phải chia sẽ quyền lực với người ngoài cuộc cả.

  Bộ hết chuyện làm sao mà đi "góp ý cho độc tài"?.

  VN rồi sẽ tiến lên thành một THIÊN ĐÀNG MÙ như BẮc Hàn thôi!.

  Trả lờiXóa
 12. Thien Chi cua cac nhan si dang hoan nghenh. Nhung dang CS la dang doc ton cho nen se khong co nghe loi cua phan dong Viet Kieu. Hon nua dang lam nhu vay mat quyen mat bong loc Dang u me chi biet ich ky nghi toi su tot dep cho minh ma se hy sinh dan va to quoc. Tuy nhien cac nhan si van phai len tieng, tao ap luc, cuoi cung toan dan vung len lat do cai dang thoi nat nay. Tao ap luc lien tuc la cach de giut xap cai che do nay.

  Trả lờiXóa
 13. Neu may ong hua dung lay lai tien bac cua cai cua toi ,va dung gay kho de khi toi muon ra nuoc ngoai sinh song thi toi o ke lien [nuoc nao cung duoc , bat toi di Uc thi thi kg o ke a nghe.]

  Trả lờiXóa
 14. NGUOI YEU NƯƠC01:11 31 tháng 8, 2011

  NƯỚC RÔI LÁ KHOAI hay ₫ÀN GẨY TAI TRÂU

  Trả lờiXóa
 15. CHỈ NHƯ LYBIA PHẢI LẬT ₫Ổ CHẾ ₫Ọ ₫ỘC TÀI

  Trả lờiXóa
 16. Để tránh tình trạng đẩm máu như Lybia, tôi nghĩ rằng nhân dân VN sẵn sàng trả thêm tiền để bè lũ CS cút khỏi VN.

  Trả lờiXóa
 17. VIET NAM = VAN HOA CHUA MOT COT

  Trả lờiXóa
 18. Đàn gảy tai trâu
  Nước đổ đầu vịt
  Nước chảy lá môn
  Thà nói với đầu gối còn hơn
  Thưa quý vị:
  Nếu quý vị có lòng vì dân vì nước xin quý vị hảy tìm mọi cách giúp đở phong trào dân chủ trong nước lật đổ cái chế độ thối tha này sẽ thực tế hơn. Ở VN có cả một nghĩa địa cho kiến nghị và thư ngỏ rồi, xin đừng uổng công vô ích.
  Nếu đảng csVN tiếp thu ý kiến của quý vị thì không còn là đảng csVN nữa. Điều nầy sẽ không bao giờ xảy ra.

  Trả lờiXóa
 19. dân ngu cu đen02:26 31 tháng 8, 2011

  bằbg cấp thiệt năn nĩ bằng cấp giả. Tréo cẳng NGỖNG và nủỏć đổ đầu VỊT

  Trả lờiXóa
 20. Dân Đọc Báo03:01 31 tháng 8, 2011

  @Lê dủ Chân [01:46],
  Thư ngỏ này nếu chỉ với mục đích đối thoại với nhà cầm quyền VN đương thời thì quả ... uổng phí quá.
  Với trí tuệ của quý nhân sĩ, trí thức, ... hải ngoại họ có muốn phí thì giờ như thế không ?

  Trả lờiXóa
 21. La` con ngu*o*i` o^n hoa` nhu*ng phai? cha^'p nha^.n mo^.t su*. tha^.t la` DCSVN -da~ ba'n nu*o*'c va` tha^`n phu.c Tau` co^.ng ro^i`. Noi' chuye^.n phai? trai' vo*'i ho. cha('c cha('n se~ nhu* kho^ng vi` nhu*~ng ly' do sau -da^y:

  - Ho. -dang ca^`m quye^`n lu*.c trong tay thi` tai. sao phai? nghe lo*i` nhu*~ng ngu*o*`i kha'c.
  - Nhu*~ng chi'nh sa'ch hie^.n nay -dang co' lo*.i cho ho. va` gia -di`nh ho. thi` tai. sao ho. phai? thay -do^i?
  - Ho. phai? nghe lo*i` Tau` co^.ng vi` tui. no' ma.nh. Da^n VN co' da'm pho^ tru*o*ng su*'c ma.nh cua> mi`nh kho^ng?

  Trả lờiXóa
 22. Khi làm kiến nghị này, các vị chủ trương và ký tên tham gia không có ảo tưởng là nhà cầm quyền VN sẽ lắng nghe họ, huống gì là thực hiện những đề nghị của họ. Nhưng hệ quả của kiến nghị này tạo ra là:

  1. Nếu nhà cầm quyền VN thực sự yêu nước và lo lắng cho tuơng lai của dân tộc VN, không riêng gì về chuyện bảo vệ lãnh thổ và lãnh hãi, thì những điều đề nghị, nếu được thực hiện sẽ tránh bạo loạn ở VN trong thời gian tới đây, và đất nước sẽ có dân chủ một ngày không xa.

  2. Nếu nhà cầm quyền VN phớt lờ bản kiến nghị, thì mặc nhiên họ lộ rõ bản chất từng cố công che dấu lâu nay và những mỹ từ từng hô hào là dối trá. Đồng lúc, đánh động vào những kẻ đang có trách nhiệm trong guồng máy, nhận ra bản chất của chế độ mà quay đầu về với dân tộc, bảo vệ đất nước.

  Giới trí thức hải ngoại, vì cái tâm với quê hương mà tạm quên đi bất đồng, mâu thuẫn, chìa tay ra trước. Nhà cầm quyền VN không chịu bắt tay là làm lộ rõ tính chất độc tài và hèn hạ của mình. Dân chúng VN biết ra điều này càng chán ghét chế độ hơn nữa và kết quả là gì, chúng ta đã thấy trong những tháng qua ở Bắc Phi.

  Trả lờiXóa
 23. Tội nghiệp cho các vị có lòng ngây thơ và nhiệt huyết nhiều hơn hiểu biết về lịch sử và thực tế.
  1. Ai là nước đầu tiên công nhận khai sinh ra cái nước gọi là VNDCCH ?
  2. Ai đã dưa cố vấn vào hướng dẫn Giáp đánh Điện Biện Phủ?
  3. Quân đội phòng không nào bảo vệ Hà Nội để miền bắc nam tiến?
  4. Ai cung cấp chiến cụ và tình báo cho cuộc chiến đánh vào miền Nam?
  5. Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt đã bí mật liên lạc gì với Tàu sau khi Liên Bang Nga sụp đổ?
  6. Ai bảo hộ cho Nguyễn Viết Thanh, người là cha bí mật của Nguyễn Chí Vịnh và Nguyễn Tấn Dũng.
  7. Ai mà các "đồng chí" phải được sự chấp thuận khi xét duyệt các cấp bí thư đảng tại miền bắc từ trong thời 1954- 1975?

  bọn "lãnh đạo VN" mà qúi vị ngỏ thư đến có lẽ trả lời được rành rẽ những câu hỏi trên hơn hết.

  Trả lờiXóa
 24. Những điều bạn "Góp Ý" nói chính là cốt lỏi của vấn đề. Những bản kiến nghị của các nhân sĩ trong hay ngoài nước không phải dành cho đảng Mafia CSVN mà dành cho nhân dân VN - Giúp họ nhận diện rõ ràng ai là thành phần phản động, kẻ thù của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 25. Con cóc trong hang,
  con có nhảy ra
  Con cóc mù lòa
  Con cóc nhảy vô

  Trí thức cở bự Quang A, TS Xuân Diện , Tướng Trọng Vĩnh , Tướng Giáp
  đưa kiến nghị mà chúng chụp mũ phản động Việt Tân.
  Các ông ở đâu đến vậy , có theo giõi tin tức không ma kiến với nghị.

  Có nhóc con Trịnh Hội , ối giời ơi. Về VN mà chơi gái đi.

  Sao không thấy LS Nguyễn Hữu Liêm nhỉ?

  Thua luôn

  Trả lờiXóa
 26. Kiến thư kiến nghị "bùi" ông
  Lá môn, đầu vịt hoài công phí lời
  Việt cộng nào phải giống người
  Lương tâm tán tận hết rồi còn đâu
  Chỉ còn mỗi một cách sau
  Giải trừ Cộng phỉ bảo nhau cùng làm

  Kiến nghị viên thứ # 37 (Hahahaha) :-)

  Trả lờiXóa
 27. http://www.vietthuc.org/2011/08/27/ach-do-h%E1%BB%99-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%AFc-kinh-%E1%BB%9F-tay-t%E1%BA%A1ng-la-di%E1%BB%81u-khong-ch%E1%BA%A5p-nh%E1%BA%ADn-d%C6%B0%E1%BB%A3c/

  Lobsang Sangay
  Thủ tướng Chính phủ lưu vong của người Tây Tạng tại Ấn Độ

  Trả lờiXóa
 28. trí tuệ VN không kém,nhân taiVN không thiếu, lịch su Việt Nam oai hùng,thì chắt chắn sẽ chiến thắng những "thế lực thù định"cản đường dân ta bước đến xã hội dân chu ,công bằng văn minh tiến bộ ,và lòng yêu nước sẽ bảo vệ vững chắt tổ quoc VIỆTNAM ,không còn thời gian chờ đợi,mà cần có hành động quyết liệt,.trí tuệ dẫn đường,yêu nước là sức mạnh để cứu quốc và kiến quốc

  Trả lờiXóa
 29. Những ông những bà ký tên vào cái gọi là "Thỉnh Nguyện Thư" gửi cho bọn chóp bu BCT Việt gian CSVN ở HN thì CÓ THỂ ... có người trong thâm tâm nghĩ rằng CSVN có thể thay đổi, sửa đổi được ! Nếu có thì xin quý vị bỏ cái tước hiệu là trí thức khoa bảng dùm, vì

  Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói :

  "CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó."

  Hiểu được 2 chữ đào thải thì đã không làm cái chuyện thọc lét làm trò cười cho thiên hạ

  Tôi chỉ là 1 thằng dân ngu khu đen, trình độ kiến lửa

  Trả lờiXóa
 30. Quang Ha: Ách đô hộ của Bắc Kinh ở Tây Tạng
  http://www.vietthuc.org/2011/08/27/ach-do-h%E1%BB%99-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%AFc-kinh-%E1%BB%9F-tay-t%E1%BA%A1ng-la-di%E1%BB%81u-khong-ch%E1%BA%A5p-nh%E1%BA%ADn-d%C6%B0%E1%BB%A3c/

  Lobsang Sangay
  Thủ tướng Chính phủ lưu vong của người Tây Tạng tại Ấn Độ

  Trả lờiXóa
 31. Buồn cho ông Đức H. Vũ: có tâm mà không có tầm!Tôi chỉ muốn nhắc với ông: "Có thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù." Đả kích cá nhân Trịnh Hội và châm biếm những nhân sĩ hải ngoại gửi kiến nghị có lợi gì cho đại cuộc? Hay là chỉ gây thêm hận thù và chia rẽ?

  Trả lờiXóa
 32. Trả lời TuDuBi

  Buồn thì anh cứ buồn, nhưng thực tế đã 60 năm qua đã có biết bao nhiêu người dân VN từ bần cố nông tới trí thức sĩ phu đã làm công việc gửi thỉnh nguyện thư, gửi không biết bao nhiêu kiến nghị thư cho chúng mà nào có thay đổi được gì "vũ như cẩn" ? Ngay như các vị từng có công (công thần) với chúng 3 đời như CHHV kia mà chẳng nên cơm cháo gì. Ông Hà Sĩ Phu cũng đã nói 1 câu tương tự như vậy, không thể nào "chém gió" mãi được nên tôi chê cách làm vô bổ này cho dù ai buồn ai chê tôi kém tầm, không sao cả vì lời nói thẳng chẳng mấy ai thích nghe

  Sorry tôi đã là anh TuDuBi buồn

  Trả lờiXóa
 33. Các bác ở ngoại quốc cứ viết vậy thôi chứ ở trong nước chẳng làm được gì đâu. V6ẹt cộng mà chúng không như ta tưởng

  Trả lờiXóa
 34. Tỏ quốc lâm nguy, cùng với nhân sỹ, trí thức trong nước các vị trí thức VN ở hải ngoại cũng góp tiếng nói của mình. Xin cám ơn tấm lòng của các vị. Mong các vị tiếp tay với đồng bào trong nước tranh đấu cho một VN tự do, tự chủ bằng việc tổ chức biểu tình thường xuyên trước tòa đại sứ, tòa lãnh sự của VN và China ở Mỹ hay Pháp là nơi các vị đang sinh sống. Xin đừng thỏa hiệp với CS, không về SG du hý, không đóng phim và nhận giải thưởng gì đó của VC. Cám ơn.

  Trả lờiXóa
 35. It is hard to persuade these bastards when they themselves have been held at gunpoint by their big brother, China. We can only have two choices: get rid of the gun man or these bastards.

  Trả lờiXóa
 36. Thưa Ông Đức,

  Tôi nghĩ rằng vì lòng yêu nước và bức xúc với hành xử phản dân hại nước của đảng CSVN nên ông mới lên tiếng và riêng tôi rất trân trọng tấm lòng của ông.

  Nếu ông ở nước ngoài, vì yêu nước, chắc ông một vài lần tham gia biểu tình chống Cộng hay chống Tàu xâm lược. Ông có đang “chém gió” không? Thưa ông không! Và tôi cũng không muốn dài dòng phân tích cái tác dụng quốc tế vận quá hiển nhiên ấy.

  Các trí thức trong và ngoài nước có ngây thơ đến mức tin tưởng rằng những kiến nghị của họ sẽ được thực thi? Thưa ông không! Tuy nhiên họ vẫn làm kiến nghị một cách vô vọng là vì sao? Tôi không muốn dài dòng giải thích tác dụng dân vận làm mất thời giờ đọc giả.

  Và giả sử họ đang “chém gió” thì khi ông và tôi đang cần những đồng minh, những người bạn chiến đấu vì mục đích chung cho một VN tự do, dân chủ - Hành động đả kích, châm biếm người ta có lợi ích gì trong việc đoàn kết, thêm bạn bớt thù hay không? Hỏi tức là trả lời!

  Hảy đặt vị trí của ông vào vị thế của người biểu tình yêu nước trong hoàn cảnh độc tài, toàn trị của đảng CSVN rồi ông sẽ hiểu được họ can đảm và đáng khâm phục như thế nào. Đại đa số người Việt nghi ngờ những cuộc biểu tình vì họ đã bị truyền thông một chiều nhồi sọ. Đó cũng là lý do tại sao người Việt sợ dấy vào Việt Tân như dấy hủi mặc dầu chủ trương của Việt Tân là ôn hòa hợp tác xây dựng đất nước. Trong hoàn cảnh hiện tại, người Việt yêu nước không cần súng đạn mà họ cần sự hổ trợ tinh thần của các cộng đồng người Việt hải ngoại. Khi nhiều người Việt và một số đảng viên CS thức tỉnh, phong trào sẽ dâng cao và cái gì đến sẽ đến. Sự hổ trợ tinh thần hiện nay là cái mà ông Đức gọi là “chém gió” đó, thưa ông.

  Trân Trọng.

  Trả lờiXóa
 37. Theo to^i nghi~ thi` ngu*o*i` tha^.t su*. ye^u da^n chu? tu*. do kho^ng chi? tri'ch hay cha^m bie^'m y' kie^'n la.. -Du'ng ra phai? to^n tro.ng moi. y' kie^'n du` kho^ng -do^`ng y'.

  Trong va^'n -de^` da^n chu tu*. do o*? VN, chu'ng ta ca^`n nha^.n thu*'c ro~ ra`ng ve^` ba?n cha^'t thu*.c cua? DCSVN la`:

  - Mo^.t -da?ng cu*o*'p -dang na('m chi'nh quye^`n vi` da^n so*. chu*' -da^u co' ba^`u cho ho..
  - Le^. thuo^.c vao` tau` co^.ng tu*` la^u ro^i` va` ca`ng ngay` ca`ng le^. thuo^.c ho*n nu*a~ -de^? giu*~ vu*~ng -da?ng cua? ho.
  - Sa(~n sa`ng -da(.t quye^`n lo*i. cua? -da?ng le^n tre^n quye^`n lo*.i da^n to^.c VN.

  Bao nhie^u du*~ kie^.n -da~ xa'c nha^.n nhu* va^y. Va^y. khi nha^.n thu*'c ro~ ra`ng ro^i` thi` vie^.c gi` -da'ng phai? la`m kha^?n ca^'p?

  Trả lờiXóa
 38. Thông báo khẩn :
  Sắp di xa, cần bán gấp một lô đất giá rẻ
  Đất hình chữ S, bắc giáp trung quốc,tây giáp lào và campuchia, đông va nam giap biển đông.
  Đất có chủ quyền 4000 năm, liên hệ trực tiếp chính chủ , miễn trung gian
  Liên hệ :
  ĐẢNG CSVN

  Trả lờiXóa
 39. Thông báo khẩn :
  Sắp di xa, cần bán gấp một lô đất giá rẻ
  Đất hình chữ S, bắc giáp trung quốc,tây giáp lào và campuchia, đông va nam giap biển đông.
  Đất có chủ quyền 4000 năm, liên hệ trực tiếp chính chủ , miễn trung gian
  Liên hệ :
  ĐẢNG CSVN

  Trả lờiXóa
 40. trên đỉnh mùa đông10:49 31 tháng 8, 2011

  Như vài bình luận, tôi cho rằng cốt yếu của thư ngỏ này không phải giành cho lãnh đạo cộng sản VN. Những người trí thức này không mù mờ & tin tưởng mù quáng đâu. Thư ngỏ này là giành cho nhân dân VN (trong & ngoài nước), đặc biệt là giành cho những nhân sĩ trí thức đang ở trong nước và có lòng yêu nước thật sự.

  Nhiều người đả kích thư ngỏ này & coi thường những trí thức ký tên thì chính họ cũng đang vấp phải một trong những sai lầm nghiêm trong của đcs VN: khoét sâu hố ngăn cách dân tộc, đẩy khả năng hòa giải dân tộc trở nên khó thực hiện hơn.

  Trả lờiXóa
 41. Còn thiếu một chất liệu,của Nhân Dân là đứng lên bằng vũ lực thì lời nói các vị mới đi vào lịch sữ,và mới đũ sức cho CSVN quỳ lạy mà chuộc tội với Dân tộc(Dân tộc Việt Nam)

  Trả lờiXóa
 42. Gởi anh Đức H. Vũ,
  Anh cho rằng gởi kiến nghị là việc làm vô bổ. Vậy làm như thế nào để không vô bổ?

  Trả lờiXóa
 43. Tui mà làm lãnh đạo VC thì tui mời mấy ông chí thức này dzìa VN để tui chiêu đãi cám ơn . Bao ăn bao ở bao vé máy bay bao tươi mát massage . Hỏi mấy ông có dám dzìa không ? Không dzìa thì hoá ra nói dóc à ?Mà dzìa thì bị VC nó xõ mũi là cái chắc !
  Binh đường nào cũng kẹt !

  Trả lờiXóa
 44. nhân sĩ và trí thức ở nước ngoài thì nhìn nhận về vận mệnh của quốc gia và của dân tộc bằng một tầm nhìn chiến lược và khoa học đối với tấm lòng hướng nội thì bằng tấm lòng vi tha và chân thành !! Nhưng các vị không biết là CS luôn thành công bằng cường bạo và lừa lọc nên các vị ở hải ngoại luôn luôn bị Cs sản cho vào tròng những chiêu lưà ngoan mục mà từ nhỏ đến lớn từ già đến trẻ từ không học đến có có học đều phải vô tròng đó là Khúc ruột ngàn dặm nào là một bộ phận không thể nào xa cách Nhưng xin hỏi khúc ruột ở trong nước đã sống có nỗi với chế độ công an trị và Đảng trị chưa mà đến các vị ở Hải ngoại ngồi đó mà mơ hồ hàn gắn vết thương các vị mà về đây hô hào hàn gắn đi vài ngày rồi khúc ruột ngàn dặm cho quí vị ở chổ nào là biết ngay mà !!Khách sạn hỏa lò đang chờ cho quí vị khúc ruột đó nghe Xin mời về mà hòa hơp& Còn nếu muốn yên ổn và ngôi nhà tỷ đô thì phải biết ngậm miệng như Ngô Bảo Châu may ra có nhà hihihihi chúc quí vị luôn may mắn mà thoát !!

  Trả lờiXóa
 45. Đối với Cộng Sản mà kiến nghị chi cho mệt. Mất thời gian của mấy ông. Cộng sản việt nam cộng sản trung quốc là một. 1000 kiến nghỉ củng dư thừa...Tất cả đều vào sọt rác hết. Trí thức trong nước cộng sản còn bỏ ngỏ huống chi mấy ông bên trời Tây.

  Trả lờiXóa
 46. Việt gian bán nước thời nay,
  Đô la ,vàng ,bac no say phẽn phờ .
  Nước ,dân mặc kệ ô hô ,
  Say thì đâu biết tê mô cái gì .
  Chúng nay một lũ ngu si ,
  Buôn dân án nước chỉ vì bản thân .
  Thời nay trí tỏ mắt dân ,
  Đảng phường bán nước chúng quân tội đồ ./.

  Trả lờiXóa
 47. Người yêu nước14:49 31 tháng 8, 2011

  Còn độc đảng độc tài là còn bất minh, còn tranh đấu đòi tự do-dân chủ.

  Trả lờiXóa
 48. Tôi rất cảm ơn nhưng trí thức ở nước ngoài đã giửi bản kiến nghị trên ,dù đối bọn cộng sản thì nước đổ đầu vịt thôi .nhưng đó cũng đã thể hiện một tấm lòng vì dân vì nước của quý vị.Tôi mong sẻ có nhiều bài viết và nhiều kiến nhị hơn nữa .trong ngoài cùng hướng về tổ quốc thì lửa thiêng sông núi .những linh hồn của Trần Hưng Đạo ,Trần quốc Toản ,Trần bình TRọng ,Phù Đổng ,Lê Lợi ,Quang TRung vv...rồi sẻ cháy lên trong lòng người dân việt chúng ta nay mai.
  DÂN TỘC VIỆT NAM MUÔN ĐỜI TRƯỜNG TỒN ,BẤT DIỆT MUÔN NĂM !

  Trả lờiXóa
 49. Tôi chỉ là một thường dân, không có học vị gì quan trọng. Vì có những đánh giá không đứng đắn cho trí thức quốc nội và hải ngoại nên tôi xin có một vài thiển kiến. Nếu sai sót, mong các bạn lượng thứ và chỉ dẫn.

  Trí thức quốc nội và hải ngoại không khờ khạo đến mức tin tưởng rằng những bản kiến nghị của họ có thể thay đổi cách nhìn của đảng CSVN. Biết thế nhưng họ vẫn làm cái công việc gần như vô vọng ấy là vì mục đích gì? Xin đừng trả lời một cách qui chụp, ấu trĩ rằng họ muốn đánh bóng tên tuổi và sau này kiếm chút danh vọng!

  Nếu các bạn không thấy được mười một cuộc biểu tình vừa qua là một phép lạ xảy ra cho VN và không thấy sự lúng túng của đảng cầm quyền thì các bạn chưa thấy hết ý nghĩa của những bức thư ngõ. VN không phải là một Tusinia mà chỉ cần một người tự thiêu là có thể giựt sập một chế độ trong vòng nửa tháng và VN càng không phải là một Lybia giàu dầu hỏa mà quốc tế sẽ hổ trợ quân sự để tranh dành tự do, dân chủ.

  Nhân dân VN có hai kẻ thù và chính chị Minh Hằng đã thích rõ ràng trên vai là “Thù Nhà”, “Nợ Nước”. Tình hình VN phức tạp hơn, nhiều người VN vẫn chưa hiểu ra cái họa mất nước vì chính sách ngu dân và rất sợ liên hệ đến biểu tình vì kinh nghiệm nhiều năm sống trong cảnh CA trị. Người Việt giống như một con bệnh trầm trọng mà liều thuốc nặng đô “Dân Chủ” nếu không làm cho con bệnh chết sớm thì cũng bị CSVN bóp chết từ trong trứng nước.

  Giả sử cách mạng hoa Nhài có xảy ra ở VN thì kẻ sợ hải nhất là Tàu chứ không phải CSVN. Cách mạng hoa Nhài thành công ở VN, chẳng những siết chặt vòng vây Tàu ở Đông Nam Á mà còn khuyến khích dân Tàu tự làm cách mạng cho chính mình và không sớm thì muộn, Tàu cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy vì xã hội của họ vốn không ổn định. Do đó, CSVN sẽ đóng vai trò Lê Chiêu Thống và người Tàu, một cách danh chính ngôn thuận, sẽ mang quân đội sang chiếm đóng VN. Vì truyền thống bất khuất, người Việt sẽ tiếp tục chống ngoại xâm trong một thể lực rất không tương xứng và máu phải chảy rất nhiều để giành lại độc lập.

  Vì rất hiểu CS và vì quan tâm đến sự non trẻ của cách mạng VN cũng như quan tâm đến sinh mệnh của những người dân biểu tình yêu nước nên những trí thức hải ngoại tránh xen dự vào những cuộc biểu tình trong nước – Họ không muốn CSVN có cái cớ qui chụp “bị phản động hải ngoại xúi dục”. Sau cuộc biểu tình lần thứ 11, họ mới gửi “thư ngõ” với mục đích giữ lửa cho phong trào và làm rõ bộ mặt bán nước của CSVN trước nhân dân. “Thư ngõ” không cần CSVN phải nghe vì đối tượng trực tiếp của “thư ngõ” là nhân dân VN – Giúp người Việt hiểu biết những nhu cầu cấp bách của quốc gia, dân tộc. “Thư ngõ” là một cách làm dân vận khéo léo và cũng đồng thời tranh thủ hậu thuẩn của thế giới, rất cần thiết cho cách mạng VN sau này.

  Và giả sử trong trường hợp tệ hại nhất, “thư ngõ” không mang lại lợi ích thiết thực gì thì xin những người châm biếm, đả kích, khiêu khích những nhà trí thức, hảy chỉ ra cái tai hại của “thư ngõ” trong đấu tranh cho một VN tự do, dân chủ. Nếu quí vị không chỉ ra được thì quí vị đang vô tình hay cố ý tiếp tay cho CS: chia rẽ sự đoàn kết của những người yêu nước!

  Những người dám biểu tình yêu nước trong chế độ độc tài, toàn trị tại VN rất đáng khâm phục. Lòng dũng cảm, bất khuất của họ khiến tượng đá cũng đau lòng. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và có những phương cách biểu hiện lòng yêu nước khác nhau. Ngoại trừ những kẻ mù quáng lầm lẫn “yêu nước là yêu đảng, yêu CNXH”, mỗi biểu hiện của họ đều đáng trân trọng và nếu chúng ta không khuyến khích họ được về mặt tinh thần thì ít nhất đừng nên “bàn lùi” hay gây chia rẻ.

  Trả lờiXóa
 50. Tôi đồng tình với những phản hồi của bạn TuDuBi,những kiến nghị của những trí thức Việt kiều hay trong nước cũng vậy nếu không phát huy được tác dụng của nó thì cũng không thể nào gọi là vô ích được,nếu đảng cs không đếm xỉa đến những kiến nghị của các vị trí thức thì ít ra nó cũng cho mọi người thấy được cách hành xử của cs đối với trí thức yêu nước,huống hồ trong nội bộ đảng cs cũng còn có người nầy người khác,mỗi hành động tốt,đúng đắn thì không bao giờ vô ích,chỉ có những người bàn ra mới là vô tích sự.

  Trả lờiXóa
 51. Trong khả năng của mỗi người làm được gì cho đất nước thì làm, còn hơn không làm gì và bàn lùi .
  Xưa nay Trí thức là những người luôn khởi xướng và dẫn lối, nhưng quyết định cách mạng có thành công hay không lại chính là giai cấp công nông,
  Với chế độ độc tài toàn trị hiện nay mọi thương lượng kiến nghị đều không hiệu quả, nhưng vẫn phải làm vì mục đích mở mắt người dân là chính.
  Khi người dân mở mắt thì ...14 con GaVN sẽ hội ngộ cùng anh Ga Libya ở tòa án Lahaye vào mùa xuân gần nhất. Chờ xem.

  Trả lờiXóa
 52. MATTRANDANCHUNHANDANVIETNAM19:39 31 tháng 8, 2011

  CSVN THAM LAM NGOAN CỐ NGU SI ĐẦN ĐỘN BỞI BÙA MÊ THUỐC LÚ CỦA TRUNG QUỐC HẾT THUỐC CHỬA RỒI!NHÂN DÂN SẼ TIÊU DIỆT GIỐNG NHƯ GIA ĐÌNH GADAFI.CSVN LÀ SÚC VẬT CẦN PHẢI RĂN ĐE BẰNG ROI VỌT.VÌ BỌN CHÚNG LÀ NHỮNG CON CHÓ THAM NHŨNG BỊ TRUNG QUỐC XỎ MŨI VÀ SAI KHIẾN!

  Trả lờiXóa
 53. DÂN ĐEN HÀ NỘI19:50 31 tháng 8, 2011

  Kể cả Công thần như Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị bọn chúng coi không ra gì,Bọn CSVN bán trời không mời thiên lôi,chúng là súc vật,không thể nói bằng lý lẻ văn minh của con người!Ngày tàn chết không chỗ chôn của CSVN đã điểm!TINH THẦN CÁCH MẠNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN ROMANI MUÔN NĂM!

  Trả lờiXóa
 54. Cộng Sản Việt Nam là con Ếch "Đỉnh cao trí tuệ" của một lũ ếch Ha..H..a...a!Chúng nó đã nhận tiền của chúng ông rồi,bọn nầy buôn bán cẩu thả và rẽ tiền lắm.Vì chúng là CSVN mà!

  Trả lờiXóa
 55. Có 36 chú tự phong là nhân sĩ trí thức, hiến kế về phát triển xã hội Việt Nam, đúng là các chú "Bờm", loại đó hiện Việt Nam không có đất để chôn, nhân dân Việt Nam đã chịu nhiều đau khổ về đánh đuổi bọn ngoại ban xâm lược, giờ lại nghe giọng điệu của những tên phản dân hại nước, lên giọng dạy đời, nên nhớ đã là quân tử, đã bỏ chạy thì đừng quay về, kẻ hèn.

  Trả lờiXóa
 56. nhung nguoi viet nam o sec22:22 31 tháng 8, 2011

  hay vi mot viet nam tu do tat ca chung ta hay lam mot viec gi do co ich de chung tay tao thanh lua thanh bao lat do che do thoi nat hien nay hay lam nhu nhan dan lybi va cac nuoc o trung dong mong nhan dan viet nam hay dung cam dung len

  Trả lờiXóa
 57. Ca'i "Thu+ Ngo?" na`y kho^ng nhu+~ng vie^'t cho 14 tha(`ng BO+`M, ma` chu? ye^'u la` vie^'t cho Ddo^`ng Ba`o Quo^'c No^.i bie^'t la`, nhu+~ng ngu+o+`i ye^u Nu+o+'c va` Tri' Thu+'c Vie^.t Nam luo^n luo^n la` ba.n ddo^`ng ha`nh vo+'i co^.ng ddo^`ng Ha?i Ngoa.i cho mo^.t tu+o+ng lai Vie^.t Nam tu+o+i sa'ng.
  Nhu+ng ma(.c du` bie^'t la` "Nu+o+'c ddo^? la' mo^n", nhu+ng cu~ng la` mo^.t ca'ch gia'n tie^'p go'p pha^`n da^n chu? hoa' Vie^.t Nam va` dda'nh ddo^.ng va`o ta^`ng lo+'p nha^n da^n cho tha^'y ro~ quan ddie^?m cu?a ngu+o+`i Vie^.t Ha?i ngoa.i la` Da^n Chu? dda^'t nu+o+'c.
  Va` ma(.c du` bie^'t la` cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói : "CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó."
  Nhu+ng la`m sao ma` dda`o tha?i ne^'u kho^ng co' su+. u?ng ho^. cu?a ta^`n lo+'p nha^n da^n va` tri' thu+'c o+? trong cu~ng nhu+ ngoa`i.
  Theo to^i, la' thu+ na`y vie^'t ddu'ng lu'c va` hay va ro~ ra`ng cho nhu+~ng ngu+o+`i Quo^'c No^.i hie^?u ro~ quan ddie^?m cu?a tri' thu+'c cu~ng nhu+ co^.ng ddo^.ng ha?i ngoa.i

  Trả lờiXóa
 58. huh!
  những người từng bị CS tuyên án, từng phải lưu vong vì chế độ CS, và gọi là trí thức... mà vẫn kính cẩn ngoan ngoãn "kính thưa...chủ tịch, tổng bí thư..."
  trong thư ngỏ. dù là lời viết cần có tính nguyên tắc khi trình bày đến người khác dù đó là kẻ xấu xa. Tuy nhiên qua cách viết của qúi vị, nhất là văn viết, qúi vị có đủ thới gian và tâm thức để xưng danh đến người nhận. Đọc lá thư ngỏ của qúi vị tôi có cảm tưởng giống như qúi vị đã là những người là con dâ ngoan ngoãn của chế độ này từ bao giờ. Đọc lại phần ghi nghề nghiệp và trú quán thì ..GS , Mỹ, Anh , Pháp. hic, hic, hic...
  Không biết đích thực đây có phải đúng là qúi vị khoa bảng này không, là lại "mạo danh". Vì thiết nghĩ, với những người khoa bảng và khí tiết trung trực thì việc gì phải viết thư ngỏ cung kính đến bọn cầm quyền ác ôn không trọng lẽ phãi, mà lại ngầm ám hiệu để cho người dân trong nước đọc. SAO KHÔNG VIẾT TRỰC TIẾP LỜi KÊU GỌI TOÀN DÂN TỈNH THỨC giống như BS Nguyễn Đan Quế
  Bái viết này làm tôi liên tưởng ít nhiều đến chuyện Hứa Do Sào Phủ, hay "Qui est Ky" muốn tỏ ra muốn làm quân sư để hiến kế, hơn là thực hiện đơn thuần "một chiến sĩ thông tin"
  Ái Cha!

  Trả lờiXóa
 59. Lỗi đánh máy, xin phép sửa

  kế qủa --> kết quả
  xác --> xác suất

  Và không chi, dù là vài phần trăm xác suất thôi, để một người (với logic bình thường) thấy được các vị sẽ là ngoại lệ

  Trả lờiXóa
 60. Con dân Đứchoà quốc13:25 2 tháng 9, 2011

  Trời ơi là trời, tới nước nầy mà một tập thể trí thức có thể học cao hiểu
  rộng hơn người mà chưa xác định rỏ được "Ai" là kẻ thù. Nên tiêu đề thư ngỏ thiếu ấn tượng và không đủ mạnh cho người được đọc bức xúc mà có suy nghỉ. Thay vì "Hiểm họa ngoại bang" là: "Hiểm họa (bành trướng Bắc Kinh, giặc Tàu xâm lược, nước lớn Hán Tàu...). Hai chử "ngoại bang" là quá chung chung thiếu tính thuyết phục . Hơn nữa lảnh đạo ta là những đỉnh cao trí tuệ nên chỉ cần xem sơ đề tựa chứ đâu có thời gian đọc phần diễn giải vòng vo . Thật là đúng như lí luận CS " Trí thức là thuộc giai cấp...? Chắc quí vị thừa biết.

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn