Còn mấy bước nữa? - Dân Làm Báo

Còn mấy bước nữa?


- Bố ơi, nước mình là nước xã hội chủ nghĩa à bố? 
- Ừ, nước xã hội chủ nghĩa. Con cứ xem quốc hiệu thì biết 
- Thế xã hội chủ nghĩa là gì ạ?

- Xã hội chủ nghĩa là giai đoạn đầu của cộng sản chủ nghĩa. Xã hội cộng sản chủ nghĩa là là tuyệt đỉnh của nhân loại. Lúc ấy không có người bóc lột người, không có kẻ giàu người nghèo. Lúc ấy của cải tuôn ra như nước chảy, mọi người lao động tùy sức nhưng lại hưởng theo nhu cầu. Như bố đây, hết tuổi lao động rồi nhưng muốn gì cũng có, muốn đi du lịch khắp thế giới vẫn được. Lúc ấy … 

- Ôi thích quá bố nhỉ. Thế bao giờ thì tiến lên được chủ nghĩa xã hội hở bố? 

- Cái đó còn phụ thuộc vào thời kỳ quá độ con ạ. 

- Thế thời kỳ quá độ là gì cơ? 

- Đó là thời kỳ chuyển hóa từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội rồi chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ở nước ta thì không cần phát triển tư bản chủ nghĩa để tránh đau thương cho nhân loại mà cứ từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội cho nhanh. 

- Thế nước ta tiến đến đâu rồi ạ? 

- ? 

- Con biết rồi nhá. Mỗi năm nước ta tiến một bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Vậy là bây giờ tiến được 66 bước rồi bố nhỉ. 

- Ờ ờ … 

- Thế còn bao nhiêu bước nữa thì lên được chủ nghĩa xã hội hở bố? 

- Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Đi chơi chỗ khác. 
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo