Anh Tư cõng rắn cắn gà nhà - Dân Làm Báo

Anh Tư cõng rắn cắn gà nhà

Bên lề Apec tại Liên Xô
Chủ tịch bắt tay với họ Hồ
Đừng để biển Đông làm ảnh hưởng
Nghĩa tình Trung Việt đẹp như mơ

Đường lưỡi bò ăn cướp biển Đông
Cám ơn kẻ cướp cứ như không
Phải chăng công nhận công hàm cũ
Biên giới Việt Trung đã một dòng

Hợp tác hoàn toàn tin tưởng nhau
Mặc cho giặc Hán tận Cà Mau
Quê hương kêu khóc không sao cả
Chiến lược Việt Trung đảng dẫn đầu

Nó cướp đảo ta bảo chớ la
Anh Tư Sang cõng rắn cắn gà nhà
Tiền nhân hổ thẹn cùng dân tộc
Cổ xuý Cẩm Đào cướp đảo xa

Quan hệ tiền nhân tốt đẹp ư
Nói ra câu ấy chỉ vì ngu
Mới năm bảy chín ai bành trướng
Lịch sử chưa quên đã ở tù

Đất nước phải đâu của một ai
Tại anh tại đảng quá bất tài
Đê hèn xấu hổ cùng tiên tổ
Lịch sử đảng ta diệt giống nòi

Chiêu Thống - anh Tư chắc họ hàng
Dân ta Nguyễn Huệ đánh cho tan
Không làm nô lệ cho Trung cộng
Một lũ bao đời rất dã man



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo