Mục tiêu của Chủ Nghĩa Xã Hội là xóa bỏ biên giới Việt Trung - Dân Làm Báo

Mục tiêu của Chủ Nghĩa Xã Hội là xóa bỏ biên giới Việt Trung

Trần Mạnh Hảo (Danlambao) - Chủ nghĩa Marx là chủ nghĩa quốc tế, không chấp nhận chủ nghĩa quốc gia; những người, những đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia đều bị người cộng sản coi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, là kẻ thù của những người cộng sản. Khẩu hiệu cuối cùng của tuyên ngôn đảng cộng sản do Marx-Engels viết, xuất bản năm 1848 là : vô sản toàn thế giới hãy liên hiệp lại.

Cũng theo Marx, giai cấp vô sản không có tổ quốc, không có quốc gia; rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa chắc chắn phải xảy ra cùng một lúc trên khắp châu Âu…

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo Marx là xã hội đại đồng cộng sản. Mục tiêu ấy nhằm tiêu diệt các ranh giới quốc gia, tiêu diệt nhà nước, tiêu diệt chính quyền, xóa hẳn quân đội, công an, xóa cả đảng cầm quyền tức là các giai cấp không còn nữa…

Những người cộng sản theo đệ tam quốc tế trên khắp thế giới đều lấy cờ đỏ búa liềm của Liên Xô làm cờ của đảng mình. Liên Xô chính là tổ quốc của người cộng sản. Mặc dù Liên Xô đã sụp đổ, cờ búa liềm quốc kỳ Liên Xô không còn nữa, khiến các đồng chí cộng sản trên khắp thế giới đang mồ côi tổ quốc.

Chỉ còn năm nước trên thế giới vẫn cương quyết đi theo chủ nghĩa Marx –Lenin xây dựng xã hội chủ nghĩa gồm : Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu ba, Lào, Việt Nam.

Ba nước cộng sản Trung-Việt-Triều có đường biên giới chung. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ ranh giới các quốc gia, tức xóa bỏ biên giới Việt Trung, biên giới Trung Triều để tiến lên cộng sản chủ nghĩa. Khi Việt Nam đang bị đảng cộng sản lãnh đạo, đang tiến lên chủ nghĩa xã hội bừng bừng khí thế của cờ đỏ búa liềm, trước sau rồi dân tộc ta cũng sẽ mất nước, sẽ bị ngót một tỉ rưỡi dân Tàu hòa huyết. Nếu 50 năm nữa chủ nghĩa xã hội thành công rực rỡ ở Việt Nam và Trung Quốc, đảm bảo chỉ cần 10 năm, tức tới năm 2072 coi như dân tộc Việt Nam sẽ hoàn toàn biến mất…

Có lẽ phương châm bốn tốt và chủ trương 16 chữ vàng chính là tiền trạm để Việt Nam và Trung quốc xóa bỏ biên giới Việt Trung chăng? Các công việc tiền trạm khác cũng đang tiến hành, ví như việc đục bia xóa bỏ chiến công Hoàng Đế Quang Trung (Đền Vua Quang Trung núi Dũng Quyết), gắn thêm ngôi sao VN lên cờ trung Quốc, tổ chức “Đại Hội Toàn Dân, Quân VN nhớ ơn trung Quốc” tại thủ đô Hà Nội cho vui lòng “đồng chí” 4 tốt 16 vàng; sắp thực hiện đúng ý nguyện của đồng chí Tố Hữu từ đầu những năm sáu mươi thế kỷ trước từng khao khát xóa biên giới Việt Trung: “Bên kia biên giới là nhà / Bên đây biên giới cũng là quê hương”?Chỉ cần nhìn hai bức ảnh trên: ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ôm hôn ông Tập Cận Bình sắp làm hoàng đế nước Trung Hoa đỏ (nép vào, ẩn vào khuất cả mặt) trong một rừng cờ Trung Cộng do bộ ngoại giao Việt Nam may còn mới tinh trong lễ đón tiếp ông này tại Hà Nội: một sao to : HÁN cộng thêm bốn sao nhỏ cũ: TẠNG-HỒI-MÔNG-MÃN thêm sao nhỏ mới là sao VIỆT NAM (theo thỏa thuận Thành Đô 1990?) là lá cờ năm sao.

Ngay cả cờ Trung Cộng trên đài truyền hình Việt Nam cũng là lá cờ đã sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Hoa, cờ một sao HÁN to cộng với bốn sao nhỏ cũ (TẠNG HỒI MÔNG MÃN) và một sao nhỏ mới tinh (VIỆT NAM) do nhà cầm quyền Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) tự nguyện thêm vào một sao nhỏ mới trên lá cờ NƯỚC LẠ, đặng xóa biên giới Việt Trung trước khi chủ nghĩa xã hội thành công (tỉ năm nữa mới… có thể… thành công?).

Sài Gòn ngày 19-8-2012 

(Kỷ niệm 67 năm Việt Minh cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim 19-8-1945)
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo