Phương Uyên - cuối cùng em sẽ thắng - Dân Làm Báo

Phương Uyên - cuối cùng em sẽ thắng

Phương Uyên!
Trận chiến này cuối cùng em sẽ thắng
Dù hôm nay chúng bắt em bỏ tù
Sau lưng em là cả một dân tộc biết căm thù
Kẻ xâm lược và lũ bè bán nước.

Ai? 
Kẻ nào ra lệnh bắt Phương Uyên
Người con gái mới vừa tròn 20 tuổi
Tuổi măng non chỉ biết hờn sầu tủi
Khi quê hương bị hất hủi điêu tàn
Khi nhân dân bị đói khổ lầm than
Khi đất nước bị ngoại bang xâm lấn.

Ai?
Kẻ đã làm chuyện ngu đần
Bắt Phương Uyên 
cô bé học trò yêu nước
Chế độ này nếu không bán nước
Sao bắt giam người yêu nước chống Tàu
Chế độ này nếu không nhu nhược
Sao nhân dân phải bước xuống đường
Chế độ này nếu không làm chuyện bất lương
Sao lại có Hà Giang Văn Giang Tiên Lãng...
Chế độ này nếu không có tham lam
Sao lại có dân oan mất nhà mất đất
Chế độ này nếu không tàn độc
Sao lương tâm bị đóng nọc trong tù
Chế độ này nếu không vừa dốt vừa ngu
Sao đất nước càng ngày càng tụt hậu.

Trả lời đi
Kẻ nào đã sai bọn đầu gấu
Bắt Phương Uyên để che dấu ngu hèn
Nếu là người hảy tự thú trước dân đen
Tôi là đứa tội đồ dân nước Việt.
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo