Mỹ tài trợ 124.000 đôla cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam - Dân Làm Báo

Mỹ tài trợ 124.000 đôla cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam

VOA - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hôm 13/11 trao gần 124.000 đôla Mỹ (hơn 2 tỷ đồng) cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam để thực hiện 12 dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

Các dự án này liên quan đến các lĩnh vực như xây dựng năng lực cho các cán bộ quốc hội, vận động chính sách, dân chủ cơ sở và quản lý nhà nước hiệu quả, tính minh bạch và giải trình cho khu vực phát triển địa phương, tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp xã hội, và lĩnh vực truyền thông số đang nổi lên.

Trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Dự án Nhỏ năm tài khoá 2012, Liên minh các Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam được tài trợ gần 18.000 đôla cho dự án “Xây dựng khả năng vận động chính sách cho Liên minh các Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam”, và Trung tâm Phát triển Cộng đồng Ánh Dương (Hậu Giang) nhận 20.000 đôla cho dự án “Tiếng nói của tôi - Quyền của tôi”.

Bà Huỳnh Hoàng Tố Trinh, một thành viên của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Ánh Dương, cho rằng dự án nhận được tài trợ vì nó phù hợp với các tiêu chí của đại sứ quán Hoa Kỳ đặt ra liên quan tới quyền con người.

Bà Trinh cho VOA Việt Ngữ biết rằng dự án “Tiếng nói của tôi – Quyền của tôi” sẽ giúp nâng cao năng lực cho phụ nữ nông thôn, giúp cho họ tiếp cận các điều luật như luật hôn nhân gia đình hay về vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo hành gia đình.

Bà Trinh nói: "Trong quá trình tôi làm việc ở cộng đồng, tôi gặp được rất nhiều trường hợp mấy chị bị bạo hành, bị chồng đánh, nhưng các chị lại giấu, không nói cho người ngoài biết. Các chị sợ là nếu nói cho người ngoài thì sẽ xấu chàng, hổ thiếp. Người ta sẽ đánh giá mấy chị có người chồng như vậy nên các chị giấu. Tôi nghĩ dự án này lập nên để giúp các chị tự tin chia sẻ các vấn đề của các chị trước mọi người cũng như các chị em phụ nữ trong các nhóm của chị đó để mọi người giúp chị đó tự giải quyết, có nghĩa là các thành viên trong cộng đồng tự giải quyết các vấn đề của họ. Trung tâm Ánh Dương chỉ là tác nhân ở bên ngoài, giúp các chị, định hướng các chị giải quyết."

Bốn dự án khác của các cựu thành viên chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được tài trợ từ nguồn kinh phí Chương trình Tài trợ Thường niên dành cho Cựu thành viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Ngoài ra, một dự án khác của Cựu thành viên Bộ Ngoại giao với tổng kinh phí 25.000 đôla được tài trợ từ một chương trình cạnh tranh toàn cầu của Vụ các vấn đề Văn hoá & Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mang tên Quỹ Kết nối Sáng kiến Cựu thành viên 2012.


http://www.voatiengviet.com/content/my-tai-tro-cho-cac-to-chuc-xa-hoi-dan-su-o-vietnam/1544710.html


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo