Quân đội nhân dân Việt Nam: Đội lính đánh thuê bán Nước - hại Dân - Dân Làm Báo

Quân đội nhân dân Việt Nam: Đội lính đánh thuê bán Nước - hại Dân

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh (Danlambao) - Quân đội của mọi quốc gia được thành lập để bảo vệ tổ quốc và nhân dân riêng quân đội nhân dân (QĐNN) Việt Nam cộng sản được thành lập như là một đội lính đánh thuê cho giặc Tàu Khựa và bán nước hại dân:

1.- Giặc Tàu Khựa đem giàn khoan dầu và 80 tàu vào trong lãnh hải để cướp tài nguyên của nước Việt Nam thì tất cả các tướng lãnh của QĐNN đều im thin thít. Tại sao? vì thấy bọn Tàu Khựa là sợ run cầm cập nói không ra tiếng hay vì cần ngậm miệng ăn tiền.

2.- Giặc Tàu Khựa phá thuyền đánh cá và bắt đánh giết ngư dân ngoài khơi biển của Việt Nam hàng ngày thì hải quân của QĐNN đều trốn biệt tăm nếu có mở miệng thì gọi là tàu Lạ. Tại Sao? Bọn Tàu Khựa là ông nội, ông cố của QĐNN hay sao mà sợ húy không dám chỉ đích danh! Quân đội bảo vệ nhân dân cái kiểu gì lạ vậy?

3.- Tên tướng QĐNN Lê Khả Phiêu giấu dân như mèo giấu cứt để ký giấy bán cho cho giặc Tàu Khựa trên 1000 cây số vuông đất biên giới phía bắc, ải Nam Quan, thác Bản Dốc và hơn 20.000 cây số vuông vùng biển vịnh Bắc Bộ thì mọi thằng tướng khác của QĐNN đều đồng ý và không một lời phản đối. Từ cổ tới kim từ đông sang tây có chiến thuật nào trong quân đội “cắt đất dâng cho giặc” gọi là bảo vệ tổ quốc không mấy cha? xin mấy cha hãy mua sách đọc về Trần Bình Trọng, Hoàng Diệu, Ngụy văn Thà mà mở miệng nói vài lời dù vài lời trăn trối không đáng chi cũng đủ cho lòng con cháu mình ấm lại không nghĩ mình cùng duột với lũ bán nước, đừng tự sướng tự xưng mình là anh hùng vì qua lịch sử không có anh hùng nào dâng đất của nước mình cho giặc cả.

4.- Tên cộng sản Lê Duẩn tự thú “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc” như thế có phải là đánh thuê không mấy mấy tướng QĐNN? đánh cho quân lực VNCH hao mòn trong năm 1972 để mở đường cho giặc Tàu Khựa đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 đánh như thế có phải là hợp đồng cùng giặc Tàu Khựa đánh mở đường cho giặc Tàu Khựa chiếm nước Việt Nam không mấy trự? Một đội quân hợp lực cùng quân của giặc đánh vào nước mình để giúp cho giặc chiếm đất của nước mình thì gọi là rước voi về dày mả tổ có đúng không hả? Những tên lính đánh thuê trong QĐNN có biết cái tội mình gây ra cho dân tộc Việt Nam không hả?

4.- Tên cộng sản Phạm văn Đồng ký giấy bán biển, tên cộng sản Nguyễn Văn Linh đem toàn bộ sậu lũ bán nước rầm rộ đi sang Thành Đô cúi đầu xin làm nô lệ bí mật thỏa thuận dâng cả giang sơn mà tổ tiên dày công gầy dựng cho giặc Tàu Khựa. Những tên mang lon tướng trong QĐNN lẽ nào không thấy được giặc Tàu Khựa đang gặm nhấm nước Việt Nam, đang Hán hóa dân Việt. Mọi chính sách đường lối của đảng CSVN đều được hoạch định từ bên Tàu. Đừng nghe những lời của những tên cộng sản bán nước mà hí hố nằm mơ là sẽ được mang lon tướng đời đời hay chuyển qua làm tướng Tàu khi Tàu khựa xâm chiếm hoàn toàn Việt Nam. Chúng sẽ thí chốt và thay ngựa như chúng đã từng làm với Mặt Trận Giải Phóng MNVN năm 1968 và sau 1975. Giặc Tàu Khựa chiếm xong nước Việt Nam thì chúng cũng cho đảng CSVN đi chổ khác chơi để thay toàn “nị ngộ” đô hộ mà thôi. Giặc Tàu Khựa thua và sụp thì chắc chết với dân là cuộc đời của những tên lính đánh thuê hại dân bán nước.

5.- Vì một lẽ riêng mà Trung Úy Nguyễn Kim Anh không đến được Little Saigon ở California để dự buổi tiệc hội ngộ cũng các bạn cùng khóa 6/68 trường bộ binh Thủ Đức vào ngày 25 tháng 5 này. Hắn rất buồn đã bỏ mất một cơ hội nâng ly khập khểnh mời nhau trong nước mắt của tình huynh đệ chi binh, hắn chỉ xin nhờ không gian ảo gởi đến bạn đồng môn lời chào thân thương và “báo cáo” cùng quí chiến hữu khắp năm châu những lời đau thương mà bọn cộng sản đã gán lên đầu chúng ta trong các trại tù như “lính đánh thuê”, “lính ngụy”, “đồ bán nước”, “ba đời làm tay sai” là những lời mà cả dân tộc Việt Nam đang gọi bọn cộng sản và bọn tướng tá trong QĐNN ngày nay. Cuộc chiến chống giặc cọng xâm lăng của chúng ta chưa tàn, ông cha ta hàng hàng lớp lớp đã nằm xuống, chúng ta ngày nay đang bị phiêu bạt khắp năm châu nhưng cuộc chiến ấy vẫn đang còn tiếp diễn tại quê hương. Khi bọn giặc Tàu Khựa càng tham lam càng hung hăng thì ngày về quê hương của chúng ta càng gần vì dân tộc Việt Nam vốn có tình yêu nước nồng nàn dù đứng ở vị trí nào họ cũng tìm cách cứu nước, họ đang làm việc, họ sẽ làm việc để dành lui quê hương khi họ hiểu được những âm mưu thâm độc và dã tâm của lũ giặc Tàu Khựa.

6.- Vì người viết là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cọng Hòa nên bài viết sẽ bị nhiều người phê phán thiếu khách quan nên tác giả xin đính kèm bức ảnh đại tướng Phùng Quang Thanh của QĐNN đang ngồi chầu tên đại sứ Tàu Khựa do Đại Tá QĐNN Bùi Tín gởi đến và bài viết Đại Tướng Đi Chầu trong Dân Làm Báo để bạn đọc nhận định. Điều đáng chú ý là nên nhìn kỷ vào 2 bàn tay của đại tướng PQT trong bức hình sẽ thấy được hắn đang run. Không run sao được khi bản án “kẻ nào đem 1 tấc đất của tổ tiên để lại dâng cho giặc là bị tru di tam tộc” của vua Lê Thánh Tôn đang bị toàn dân treo trên đầu lũ lính đánh thuê hại dân bán nước._______________________________________

Đọc thêm:
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo