Phạm Thanh Nghiên: Tôi muốn biết và tôi có Quyền được biết! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Phạm Thanh Nghiên: Tôi muốn biết và tôi có Quyền được biết!

< A >
Không thể có một xã hội dân chủ và tiến bộ nếu người dân không được biết về những quyết sách can dự trực tiếp đến đời sống của mình và nhất là đến sự tồn vong của dân tộc. 

Không một đảng cầm quyền hay một nhóm lãnh đạo nào được phép qua mặt người dân để thỏa thuận, ký kết hay quyết định những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia. 

“Được biết” là một quyền chính đáng của mọi công dân. Chính vì vậy, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 28 tháng 9 là ngày Quốc tế về “Quyền được biết”. 

Ngày này, theo FreedomInfo.org, là để “nâng cao mức hiểu biết của mỗi cá nhân về quyền được tiếp cận các thông tin do chính phủ nắm giữ, xem các quan chức được bầu lên đang hành xử như thế nào với quyền hạn của họ và xem đồng tiền của người dân đóng thuế được chi tiêu như thế nào”.

Tôi Muốn Biết và Tôi Có Quyền được biết!© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.