Hồng Kông, khúc dạo đầu bài ca cuồng nộ - Dân Làm Báo

Hồng Kông, khúc dạo đầu bài ca cuồng nộ

1.
Hồng Kông mới là món ăn chơi
Đã là cục xương trong cổ họng Tập Cận Bình
Hỡi những người lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam
Muốn cứu vợ, cứu con, và của cải đã "cầm nhầm" của nhân dân


Hãy sáng suốt quay về với Nhân Dân
Lấy Nhân Dân làm chỗ dựa
Chỉ có Nhân Dân mới là bãi đáp an toàn
         - Thả hết tù chính trị
         - Tuyên bố giải thể đảng Cộng Sản
         - Chấp nhận bầu cử tự do
         - Chấp nhận đa nguyên đa đảng


Dù các người muốn hay không thì những điều này phải đến
Tất yếu phải đến.
Các người hay suy nghĩ và nói
Bằng lòng hay không bằng lòng
Chui ống cống, dựa cột, thăng thiên, hay hú hí với vợ con
Tuỳ các người lựa chọn.

2.
Thi sĩ nói điều này với Bộ Chính Trị
Nhưng cũng là nói với các đảng viên Cộng Sản
Dẫu là đảng viên tép riu .
Mọi người dân bây giờ là một quả tạc đạn
Nổ vào đầu các người chưa biết lúc nào
Chớ có thấp thỏm đợi giờ chạy trốn.
Chạy trốn cũng không thoạt đầu.

3.
Hồng Kông đến đó và tất yếu chỉ đến đó
Hồng Kông chưa thể tiến xa hơn và chưa muốn tiến xa hơn
Nhưng đừng nghĩ Hồng Kông đầu hàng
Nhưng đừng nghĩ Hồng Kông thua cuộc
Đây mới là khúc dạo đầu bài ca cuồng nộ
Hồng Kông tự cho phép mình lui về dưỡng quân
Chuẩn bị cho những trận đánh mới và những trận đánh lớn.

4.
Hồng Kông khác Việt Nam là điều có thực
Hồng Kông hơn 100 năm sống dưới chế độ "tư bản dãy chết" nước Anh
Mỗi người Hồng Kông là một bông hồng
Bông hồng không đi trên cỏ
Bông hồng lượm rác sạch sẽ hoàng hôn cho những trận đánh mới bình minh
Bông hồng biểu tình cầm dù che cho bông hồng cảnh sát khi trời mưa
Bông hồng cảnh sát dùng nước rửa vết thương cho bông hồng biểu tình
vân vân.

Còn như Việt Nam sau gần 100 năm sống dưới chế đó công an
Mọi người dân là một thùng nước sôi, là một qua tạc đạn
Sẵn sàng làm phỏng người nhau và nổ đạn vào đầu nhau
Anh nỗ đạn vào em, chồng nổ đạn vào vợ, con nổ đạn vào cha
Mọi người là một quả đạn
Mỗi gia đình là một hầm đạn
Mỗi xã, phường, quận, huyện là một kho đạn nhỏ
Cả nước Việt Nam là một kho đạn lớn
Ngày cả nước nổ là lũ bán nước Ba Đình banh-ta-long
Hãy mau sáng mắt, nghe các ôngcác bà trong bộ chính trị
Để cứu vợ, cứu con, và giữ được của cải các người đả cầm nhầm của nhân dân.

5.
Hồng Kông 7 triệu người, Hồng Kông mới ra quân 100.000 quân sĩ
Cảnh sát Hồng Kông án binh bất động
Cảnh sát Hồng Kông dùng nước rửa vết thương cho người biểu tình
Tập Cẩm Bình đánh võ miệng, không dám chơi Thiên An Môn
Hồng Kông đích thực là khúc dạo đầu bài ca cuồng nộ
Hồng Kông là ngọn cờ đầu dân chủ cho lục địa, Việt Nam, Bắc Hàn, và Cuba

Trọng Lú hoảng sợ bày trò đánh chuột giữ bình,
Phen này với bài ca cuồng nộ nhân dân Hồng Kông, Lục Địa, Việt Nam Bắc Hàn, Cuba
Giờ cáo chung Cộng Sản đã điểm
Một Thiên An Mông ngược chiều sẽ tới
Tử tội là lũ chuột Ba Đình, Nhân Dân sẽ là người phán xét.

Hãy mau mau sáng suốt lựa chọn Nhân Dân làm bãi đáp an toàn
Hỏi những người Cộng Sản Việt Nam từ cao cấp tới tép riu.

Với lòng nhân ái và bao dung
Thi sĩ già, 72 cái xuân xanh, xin có lời đề nghị như thế này:

"Thả hết tù chính trị, lương tâm
Tuyên bố từ bỏ con đường Cộng Sản độc tài, bầu cử tự do
Dân chủ, dân quyền làm trọng."

Thi sĩ mong như thế, để có ngày
Nói như cậu em ta, thi sĩ Trần Trung Đạo,:
"Uống cho say để vui chết giữa Sài Gòn."

10/2014
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo