Thử đề nghị hình bìa cho Tuyển tập sắp tới của cuộc thi "Cộng sản & Tôi" - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Thử đề nghị hình bìa cho Tuyển tập sắp tới của cuộc thi "Cộng sản & Tôi"

< A >

Babui (Danlambao) - Tranh vẽ được lấy ý từ 2 câu thơ của Phùng Quán trong bài: Lời mẹ dặn.

Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.