Sau đợt tổng tấn công mang bí số 244 là chiến dịch đả muỗi diệt ruồi

Tư Nghèo (Danlambao) - Nói thiệt với bà con trong thôn, người dự báo anh ba Ếch sẽ buồn ơi chào mi sớm nhất không phải là mấy anh đảng cộm cán ngồi hóng tin ở hố xí ba đình, hoặc mấy chú chuyên gia về Việt Nam nhưng không dám ăn mắm bò hóc. Người í bói được vận mạng của Ếch và thấy được... thôi rồi Phượng ơi, để rồi đã ca bài không tên cuối cùng với Phượng yêu từ 2 tuần trước. Người í là bác Bá Chổi của thôn DLB, đã quất ngựa truy phong tuyên bố chấm dứt, nghỉ chơi, bỏ công chúa rượu của ba Ếch sau 60 cú Phượng Yêu toàn tập.

Bi chừ ếch đang ngược dòng Cửu Long về miệt Cà mau, biết đâu theo bác hồ vượt biên tìm đường cứu mạng, bà con trong thôn mình thử bắt chước bác Chổi làm một Dũng yêu toàn tập, dự đoán xem số phận hậu đại họa 12 của đồng chí Ếch sẽ ra sao, những cái sân sau nào của Ếch sẽ bị bác Lú... cải cách ruộng đất, đứa nào ở (tù), đứa nào đi (đong)?

Theo tin hóng hớt bên bờ ao cá bác Hồ thì Ba Dũng "sém" được 50% phiếu "không cho rút ra" từ các đồng chí trong buổi họp đại họa khó lường. Dĩ nhiên trong gần 50% đại biểu được Ba Dũng biểu đừng cho tui rút, trong đó có 35 "chủ đoàn" đại biểu đề cử cho Ếch đút vào, sẽ có nhiều ông bà lăng xăng chạy tới chạy lui vận động cho Ba Dũng trước đó. Số phận những đồng chí này sẽ ra sao? có từ đồng chí chuyển sang đồng rận hay không?

Và rồi trong những ngày qua các đảng viên cuốn theo... nhầm chiều gió, đón lộn xe đò, nửa đường đứt thắng, lỡ phò Dũng phục (kích) tổng bí thư, đòi bắt giam tên tội đồ Trọng lú, bây giờ tính sao đây bà con?

Hậu 12 sẽ lòi ra cuộc chiến giữa Bên thắng cuộc - đút vào và được ngâm và Bên thua cuộc - đút vào nhưng bị xin rút. Xe đò đứt thắng vẫn còn biết liều mạng trên bờ trên bụi trước khi đâm đầu xuống ruộng xuống ao chớ bộ.

Còn phía Tổng lú, làm sao quên được cái giây phút nghẹn ngào như bác Hồ Quang khóc bà Cát Hanh Long bị bác và các đồng chí lộ quân cùng quê bên Tàu "đổi mới cuộc sống" cho về bên kia thế giới. Làm sao quên được dấu ấn tủi hờn khi vừa chửi vừa run chỉ dám mếu máo gọi nó là đồng chí X. Bây giờ đâu thể nào để nó làm bên thua cuộc nhưng vẫn câng câng cái mặt nhiều phiếu đề cử nhưng tao rút vì không tham quyền cố vị, để cho tên già 72 tuổi nó tham. Nghĩ tới đó chịu sao cho thấu!!!

Vậy thì phải có một đại chiến dịch đả muỗi diệt ruồi made in Vietnam với sự cố vấn của Tập đại vương, giống như ngày xưa bác Hồ đả nông dân diệt địa chủ với sự dạy bảo của Mao hoàng đế.

Cụ rùa hồ Gươm biết trước nên đã lật ngữa nhìn trời, đang sống dật dờ chuyển sang từ trần cho khỏe.

Còn cụ Ếch xà mâu, công chúa Phượng, thái tử Nghị, hoàng tử Triết cùng lũ ruồi làm nên tập đoàn lợi ích, lũ muỗi rút ruột công trình sẽ đối phó sao đây với chiến dịch đả muỗi diệt ruồi của Trọng thái thú?


Mới hơn Cũ hơn