Đảng cộng sản Việt Nam quản lý đất nước này cho ai? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Đảng cộng sản Việt Nam quản lý đất nước này cho ai?

< A >
Lê Dủ Chân (Damlambao) - Kính thưa đồng bào 4 tỉnh miền Trung nói riêng và đồng bào cả nước nói chung:

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2016 trong dịp tiếp xúc với người dân Hải Phòng, Nguyễn Xuân Phúc ủy viên BCT/TW đảng cộng sản, Thủ Tướng của cái gọi là nhà nước CHXHCN/VN tuyên bố rằng: Sẽ đóng cửa nhà máy Formosa Hà Tĩnh nếu công ty này tái phạm!

Qua tuyên bố này của Nguyễn Xuân Phúc chúng ta thấy gì:

1- Lời tuyên bố này tuy phát ra từ cửa miệng của Nguyễn Xuân Phúc nhưng đó là quyết định của BCT/TW đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng làm đảng trưởng, Phúc chỉ là cái loa có nhiệm vụ thông báo quyết định của đảng đến với người dân.

2- Đối với đảng cộng sản Việt Nam, thảm họa môi trường do Formosa gây ra cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên là quá nhỏ, còn nhỏ hơn sai phạm của hai thanh niên nghèo quận Thủ Đức/Sài Gòn mua bánh mì không trả tiền bị viện KSND quận Thủ Đức truy tố với tội cướp tài sản (45.000 đồng) theo Khoản 2, điều 136 bộ luật Hình Sự, với mức hình phạt từ 3-10 năm tù. 

3- Biển đảo, đất đai, rừng núi, sông lạch, tài nguyên của tổ quốc, sinh mạng, đời sống của người dân dưới mắt của đảng cộng sản chỉ là cái vốn trời cho. Họ sẵn sàng mang ra làm vật hy sinh để đổi lấy sự tồn tại của mình

4- Đối với nhà máy sắt thép Formosa Hà Tĩnh, dân nói không cần đảng nói cần, dân nói cút đi đảng nói ở lại, dân nói cần cá cần biển đảng nói cần sắt thép cần tiền như vậy đảng cộng sản và nhà nước của nó đang quản lý đất nước cho dân hay cho một thế lực nào? Không cần phải nói, 90 triệu người dân Việt Nam cũng biết rỏ rằng đảng cộng sản và nhà nước của nó chống lại ý dân bởi vì họ là tay sai của kẻ chủ mưu, đứng sau lưng Formosa đầu độc dân tộc Việt, là Trung cộng.

5- Chống lại ý dân, quyết định để Formosa tiếp tục vận hành tại Hà Tỉnh là một thách đố trắng trợn của đảng cộng sản Việt Nam đối với người dân 4 tỉnh miền Trung nói riêng và hơn 90 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước nói chung. Đảng cộng sản Việt Nam với sự chống lưng của đảng cộng sản Tàu đã thực sự xem dân Việt Nam là nô lệ, là kẻ ăn người ở trong nhà muốn đối xử thế nào cũng được. 

Kính thưa đồng bào

Lịch sử đã chứng minh, dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, chúng ta thà chết chứ nhất quyết không làm nô lệ, tôi tớ cho ai cả. Thời điểm này là lúc chúng ta phải hành động để đảng cộng sản Việt Nam và những kẻ chống lưng cho nó biết rằng chúng ta cần làm một con người biết yêu tổ quốc và dân tộc của mình, cần cá, cần biển chứ dứt khoát không cần Formosa, 500 triệu đollars và đảng cộng sản.

03/08/2016

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.