Phỏng vấn quan cách mạng Phùng xuân Nhạ - Dân Làm Báo

Phỏng vấn quan cách mạng Phùng xuân Nhạ

Babui (Danlambao)

Về Hồng Lĩnh xem giáo viên tiếp khách
21 cô được tuyển lựa ngoại hình
Xung đội ngũ bầy cung tần mỹ nữ
Hầu giúp vui quan cách mạng yêu cầu

Nghề dạy học chỉ là nghề tay trái
Đảng không cần tính mô phạm chen chân
Biết rót rượu, biết lắc mông múa bụng
Giáo án làm gì, thời buổi nhiễu nhương

Cả trường học không thua gì động đĩ
Sầm đức Xương tên hiệu trưởng dâm lòn
Chuyên bán chữ để mua dâm trẻ nít
Thầy tuột quần đạo đức dưới thắt lưng

Bộ giáo dục của quan Phùng xuân Nhạ
Là điển hình bộ dâm dục bao che
Trách cô giáo không giữ gìn phẩm chất
Chớ đổ thừa quan cộng sản dâm ô

Đất Hà Tĩnh nơi voi dày mả tổ
Formosa đang giết biển từng giờ
Đập Hố Hô vỗ tay mừng xả lũ
Đám cô đầu hầu rượu đám ma cô

Cô Lam ơi, cô giáo viên Hà Tĩnh
Nhớ trải lòng cho đồng nghiệp quê cô
Cùng Hà Tính cùng đất trời trăn trở
Đất nước mình ngộ quá phải không Cô!!


Babui


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo