Vịnh tứ trụ 12 - Dân Làm Báo

Vịnh tứ trụ 12

Một ông đầu tóc bạc phơTuổi cao tưởng nghỉ đâu ngờ vẫn đương
đứng đầu đảng ủy trung ương.
Quyền uy như thể ông hoàng, bà vua.
Tài cùng với đức có thừa!!!
Mác Lê hũ nút từ xưa thuộc làu
Chuyên đời bợ đít, lụy Tàu
Quanh năm tụng niệm mấy câu chữ vàng
Ngày xưa cứ tưởng không tham
Giờ đây dân mạng truy tầm bới ra
Hai căn hộ Ciputra
Đã từng nhận dưới dạng quà biếu cho.
Vừa qua lại dấy nghi ngờ
Thăm Hưng Nghiệp vớ bẫm pho tượng vàng.
Nên miền Trung họa tràn lan.
Ghé qua nhưng chẳng ngó ngàng tới dân
Nói về cá chết thì câm
Đi đây đi đó đăng đàn ba hoa:
"Chưa bao giờ đất nước ta
huy hoàng rực rỡ như là hôm nay"
"Diệt ruồi, đả hổ" loay hoay
Hổ kia chửa đụng, ruồi này mất tăm
Cứ đà uy tín xuống dần
Nhiệm kỳ này chỉ hai năm là bàn (1)

Một ông gốc gác công an
Nổi đình đám vụ khai man tuổi mình
Năm sinh 0 rõ rành rành
Nực cười nhờ xã chứng thành 6 cho (2)
Thế nên năm trước vớ to
Tuổi còn đại hội lại cơ cấu vào
Sẵn đà ngồi tót ghế cao
Nhục thay quốc thể trông vào công sai (3)
Nghe đồn ngày trước có tài
Ép dân Mường Nhé, bắt người Tây Nguyên

Một ông khi nói đầu nghiêng
Hói thì tới tít tận trên đỉnh đầu
Mới làm thủ tướng chưa lâu
Đã lưu truyền mạng mấy câu dị òm
Nào là: làm ngọc Sài Gòn
sáng sang tới tận Viễn Đông. Lạ kỳ
Nào: cờ, lờ,... với madze,...
Mỗi lần mở miệng bị chê ầm ầm

Một bà đôi mắt lá dăm
Phải ngày xưa đáng mấy trăm quan rồi.
Hình dung thuộc diện dễ coi
Chẳng như bà Phóng béo lòi mỡ ra
Nhưng qua vụ tiếp Bama.
Trật ra chính khách chỉ là thím Ngân
Hỗn hào, xếch mé hỏi dân:
Làm gì cho nước? Rõ quân lộn chồng. 
________________________________

Chú thích:

(1) Bàn giao chức vụ.

(2) Bằng tốt nghiệp cử nhân luật ghi ông Quang sinh năm 1950 nhưng xã lại chứng nhận ông sinh năm 1956.

(3) Công an.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo