Gái mới của đảng - Dân Làm Báo

Gái mới của đảng

Tư nghèo (Danlambao) - Từ ngày bác của tui mở của hàng dắt gái với cái băng rôn treo trước cửa động Pắc Pó: "Món chào hàng mời gọi là gái đẹp và thuốc kích thích tình dục đặc sản của rừng rú", dịch vụ gái cũng theo con đường bác đi để mà tiến nhanh tiến mạnh, tiến khẩn cấp.

Giống như hàng hà sa số những bí danh của bác, lãnh vực gái gú của thời xã hội chửi mệt nghỉ cũng trăm hoa đua nở với nhiều ong ong bướm bướm khác nhau: gái nhảy, gái bao, gái gọi, gái mại dâm, gái bán hoa, gái mát xa, gái bia ôm, gái karaoke ôm (tức là ôm thì ok), gái cà phê ôm, gái võng ôm...

Dưới ngọn đèn chỉ đường ngọn tỏ ngọn lu của đảng và đỉnh cao sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo ta, dưới tấm pano chỉ đường sống chiến đấu học tập theo gương Hồ tú ông vĩ đại, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa diệt Nam ngày nay có thêm một loại gái mới.

Gái này chỉ dành riêng cho các quan chức lãnh đạo từ cấp giám đốc sở trở lên. Quy trình vào nghề của em phải theo một con đường âm u như địa đạo Củ Chi, tối thui như động Pắc Pó.

Trước hết, lãnh đạo bự tổ chảng của tỉnh âm thầm và rất khẽ chấm mút trước một cháu ngoan bác hồ vừa từ giã thơ ngây em đi lấy chồng. Từ ngữ chuyên môn của đảng ta là "phê" cho nó "chuẩn". Và phải luôn là phê trước mới chuẩn sau. Theo truyền thống leo ghế của đảng, con đường hoạn lợn phải bắt đầu bằng một cái bằng cấp nho nhỏ loại chuyên tu để suốt đời ngu tại chức, nhằm từ đó mà từng bước từng bước thầm leo lên giường trèo lên ghế. Do đó lãnh đạo hạng bự phê em trước chuẩn em sau để cho em trúng tuyển một kỳ thi mà giám khảo, giáo viên toàn là đàn em của lãnh đạo.

Kế đến là công đoạn phát triển được tiến hành bởi lãnh đạo hạng trung, thực hiện theo chỉ thị ngầm của lãnh đạo hạng bự. Dĩ nhiên với công lao xây dựng thì em cũng phải ơn đền nghĩa đáp bằng chuyện phê trước chuẩn sau với lãnh đạo bé bên cạnh lãnh đạo lớn. Thế là từng ngón tay thì thào theo từng bước chân êm ái, em từ con sen của phòng lên phó phòng và rồi lên trưởng phòng. Phòng này có hai gian, gian làm việc ban ngày và gian bác cùng chúng cháu hành quân ban đêm. Trong công đoạn này phải có lúc em phải quỳ xuống, ngước mặt lên ảnh bác chủ động để thề trung với đảng hiếu với anh và từ cháu ngoan bác Hồ trở thành em yêu của bác.

Sau cùng là bước biến em từ gái nông thôn vô sản sang gái thành thị tư bản. Với sợi dây kinh nghiệm kéo dài gần nửa thế kỷ của đảng về mánh lới đào, đục, khoét, chôm, hôi, chĩa, thụt tài sản công thành tài sản tư, các lãnh đạo úm ba la, phê trước chuẩn sau một cú là em có siêu xe, siêu nhà, siêu bể tắm, siêu cổ phần.

Toàn bộ tiến trình này các đồng chí lãnh đạo ta gọi là quy hoạch. Hoàn tất xong tiến trình 2-3 năm thì đảng ta và dịch vụ cha truyền con nối của Hồ Tú Ông có thêm loại gái mới:

Đó là gái quy hoạch.

01.04.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo