Sài Gòn: Biểu tình du kích chống luật an ninh mạng và phản đối luật đặc khu - Dân Làm Báo

Sài Gòn: Biểu tình du kích chống luật an ninh mạng và phản đối luật đặc khuTheo Facebook Phạm Ngọc An, tối ngày 8/6/2018 tại Sài Gòn đã có một cuộc biểu tình mini để chống luật an ninh mạng và phản đối luật đặc khu. Facebooker này chia sẻ: Biểu tình ngắn gọn đơn giản trong thời gian ngắn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo