Loại bỏ tay chân của Trần Đại Quang, chính ủy Côn an Nguyễn Phú Trọng giật nước bồn cầu 6 cục lớn, 10 cục nhỏ - Dân Làm Báo

Loại bỏ tay chân của Trần Đại Quang, chính ủy Côn an Nguyễn Phú Trọng giật nước bồn cầu 6 cục lớn, 10 cục nhỏ

Tư nghèo (Danlambao) - Để côn đồ thu về một mối, tiền-quyền thu về 2 tay, trùm chính ủy côn an Nguyễn Phú Trọng đã cùng với đàn em là trùm bộ côn an xoá sổ 6 cục lớn (tổng cục), giảm số cục nhỏ (tiểu cục) từ 60 xuống còn 50 cục. Quyết định giật bồn cầu này đã được Bộ Cá Tra thông qua và Bộ Côn An giật nước vào ngày 6 tháng 8, 2018.

Theo chánh văn phòng của Bộ Côn An Lương Tam Quang thì đây là "quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; đổi mới theo hướng 'Bộ tinh, tỉnh mạnh, bám cơ sở'." 

Đó là nghĩa... sáng choang. Hiểu theo nghĩa tối thui và sát xương sườn với thực tế thì đây là quyết tâm loại bỏ những đồng chí nhưng không đồng bọn, đổi mới theo hướng "Bộ tinh ma, Trọng mạnh mẽ, bám ghế vững." 

6 cục theo đường thoát của ống cống Ba Đình trôi về phía lăng bác bao gồm: 

- Tổng cục 1 - Tổng cục An ninh. 
- Tổng cục 2 - Tổng cục Cảnh sát. 
- Tổng cục 3 - Tổng cục Chính trị. 
- Tổng cục 4 - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. 
- Tổng cục 5 - Tổng cục Tình báo. 
- Tổng cục 8 - Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp. 

Chỉ cần đốt 6 cái ghế này, Nguyễn Phú Trọng đã nhẹ nhàng cho các tướng côn an sau đây té ghế êm ái: Trung tướng Nguyễn Chí Thành (TC1), Trung tướng Trần Văn Vệ (TC2), Trung tướng Nguyễn Thanh Nam (TC3), Trung tướng Lê Văn Minh(TC4), Trung tướng Đặng Xuân Loan (TC5), Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng (TC8). 

Trước đó, Nguyễn Phú Trọng cũng đã "hơ lửa" những tướng côn an đàn em của Trần Đại Quang: 

1. Trần Việt Tân: Thượng tướng, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo. 

2. Phan Hữu Tuấn: Trung tướng, Phó Tổng cục Tình báo; 

3. Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm: Thượng tá tình báo; 

4. Bùi Văn Thành: Trung tướng, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; 

5. Lê Văn Minh: Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; 

6. Ksor Nham: Trung tướng, Phó Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; 

7. Nguyễn Văn Chuyên: Trung tướng, Phó Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; 

8. Vũ Thuật: Trung tướng, Phó Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; 

9. Bùi Xuân Sơn: Trung tướng, Phó Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; 

10. Trần Quốc Cường: Trung tướng, Cục trưởng Cục Chính trị-Hậu cần; 

11. Phan Văn Vĩnh: Trung tướng, Tổng Cục trưởng Cục Cảnh sát; 

12. Nguyễn Thanh Hóa: Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao. 

Đối chiếu lại danh sánh những "chiến sĩ côn an" bị cho thành phản động và sự ra đi của các tổng cục, ta có thể kết luận rằng: 

Nguyễn Phú Trọng không những chỉ muốn bứng gốc những trùm tổng cục mà còn nhổ hết cỏ "không thuộc phe ta" trong hệ thống tổng cục. 

Sau khi côn đồ thu về một mối, tiền & quyền thu về một tay, bước kế cho những năm sau là... để thực hiện chức năng còn đảng còn tiền, để là thanh gươm và lá chắn của đảng, 6 tổng cục sau đây được phục hồi... 

Bình mới rượu cũ. Người rặn mới tổng cục cũ. Đó là quy đầu và quy đuôi của tổng bí thư. 

09.08.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo