Bài Mới

baimoi

Tuyên truyền để trục lợi là độc quyền của đảng - Cấm mạo danh, lợi dụng!

< A >
Tư nghèo (Danlambao) - Từ ngày cha nội "nhà báo" Trần Dân Tiên sáng lập ra cái hội nhà cáo nói láo ăn tiền, "tuyên truyền" là "nghề" độc quyền của đẻng. Để gầy dựng món nghề này, đẻng đã chôm chĩa tiền thuế của dân tui để dựng nên một công ty tuyên giáo dzĩ đại xuyên thế kỷ để ngày ngày nói láo cho dân nghe... chơi. Bất cứ đứa nào bày đặt làm nghề tuyên truyền bất hảo này mà không nằm trong băng đảng tuyên-láo đều là thành phần bất hảo... hơn đẻng. Vậy đó! Hổng có bàn cãi, théc méc!

Vì vậy cho nên: Vào ngày 12.08.2019 Ban Tuyên láo Thành ủi Cần Thơ đã nhảy tưng tưng, đùng đùng ban hành Công văn 1758-CV/BTGTU vì có mấy đứa bất hảo, trời đánh thánh đâm, mạo danh  Ban Tuyên láo Thành ủy Cần Thơ để "trục lợi".

Má ơi! tuyên truyền cũng kiếm tiền được sao ta!? Tư nghèo phải bỏ xe ôm cầm viết cong, nói láo kiếm tiền chơi! 

Theo công văn của các đồng chí xứ Cần thì mỗi bài tuyên truyền về "thành tựu 15 năm TP Cần Thơ" và biên soạn lịch sử đảng bộ được định giá từ 5 đến 12 triệu hồ tệ cho mỗi bài. 

Tự hỏi, có đứa dân ngu nào lại móc túi trả tiền cho những bài viết tuyên truyền về thành tựu và lịch của bầy đàn ăn cướp vậy ta?

Do đó, kiểu thông tin này cho tui thấy chẳng có ngài dân đen bất hảo hơn đẻng nào lại đi giành với đẻng cái nghề bất hảo này. Và cũng chẳng ngài dân đen nào hơi bị ngu lại đi trả tiền cho phi vụ tuyên truyền láo lếu này. 

Vậy thì, Tư tui kết luận chắc như bắp rang: Cũng là cán bộ, quan chức với nhau nhưng những đứa này không nằm trong ban tuyên láo lại giở trò tuyên láo để kiếm tiền từ ngân sách. Tụi nó đang ghen ăn tức ở với nhau trong sự nghiệp tuyên láo kiếm tiền! Hổng phải? Tư tui chết liền - đừng có can!

Cũng qua công văn này, Tuyên láo đẻng đã gián tiếp xác nhận tuyên truyền là... nghề có tiền. Tuyên láo lậu mà được 5 đến 12 triệu một bài thì tuyên láo không lậu sẽ là bao nhiêu? Chắc cũng bộn à nghe. Nếu không thì các đồng chí đồng rận làm gì phải tới mức... "đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ" dzậy mấy cha; làm gì tới độ phải ra công văn tố nhau, kệ mẹ nó cái khẩu hiệu to đùng treo trên tường phía dưới chân dung của tổ sư tuyên láo hờ cờ mờ: Đàn két, đàn két, đại đàn két! 

Thôi thì để hỗ trợ sự nghiệp độc quyền tuyên láo kiếm tiền, Tư tui cũng hân hoan tiếp tay với các đồng chí tuyên láo thứ thiệt diệt trừ tuyên láo giả mạo. Tư tui truyền đời lên làng trên xuống xóm dưới rằng: bà con nào phát hiện đứa nào mặt gian gian, mạo danh cán bộ Ban Tuyên láo Thành ủi Cần Thơ làm trò tuyên láo, làm ơn báo cáo ngay cho Ban Tuyên láo thành phố, số điện thoại 080.71189. Số này là số thiệt, hổng phải giả!

Có điều tụi nó láo chuyên nghiệp như nhau, không đồng chí cũng đồng rận, mặt mày gian xảo như nhau, biết đứa nào thật, đứa nào láo để mà "phát hiện" đứa nào là chính chủ!? Tùy bà con. Cứ tố. Đứa nào cũng là đảng viên cộng sản mà! Trật sao được cái đồ nói láo ăn tiền!

13.08.2019

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.