Nguyễn Thiện Nhân đứng về phe Lê Thanh Hải, thách thức Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Nguyễn Thiện Nhân đứng về phe Lê Thanh Hải, thách thức Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng

< A >
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Khi tuyên bố "Không có chuyện khóa mới xới chuyện kỷ luật khóa cũ", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã phóng ra thông điệp... hoà bình đối với thành phần tội phạm thành Hồ trong các nhiệm kỳ trước - đứng đầu là Lê Thanh Hải; và thách thức chủ lò Nguyễn Phú Trọng cùng phụ tá đốt lò Trần Quốc Vượng.

Trong khi Nguyễn Phú Trọng "xới" tro than quá khứ của các đồng chí "nguyên" để đốt lò phe địch thì Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "Điều đó hoàn toàn không đúng, bởi vì những sai phạm đó diễn ra từ khóa trước. Ban chấp hành khóa này chưa bao giờ họp bàn về việc đánh giá các cán bộ khóa trước như thế nào, rồi bàn có kỷ luật hay không. Chúng tôi không bàn đến chuyện đó"

Như vậy, trước thềm họp Ban Chấp hành Trung ương CSVN thứ 11, các quan chức thành Hồ đương chức và về hưu đã "đoàn kết" chống lại quan chức thành Hà. 

2 năm về trước, vào ngày 15.11.2017, Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng là Trần Quốc Vượng đã thay mặt Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TƯ ký Quy định 102-QĐ/TW về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 

Trong quy định này ở Điều 1, mục 2: "Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này." 

Do đó, tuyên bố của Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ thành Hồ vào chiều ngày 02.10.2019 là một thách thức đối với quyết định do Trần Quốc Vượng ký. 

Không những không "xới" tro tàn quá khứ và xem thường chủ lò Nguyễn Phú Trọng qua việc "Ban chấp hành khóa này chưa bao giờ họp bàn về việc đánh giá các cán bộ khóa trước như thế nào...", Nguyễn Thiện Nhân còn lên án hoạt động thanh tra của trung ương đã ngăn chận mức tăng trưởng của Hồ Chí Minh: 

"Các cuộc thanh tra 2 năm gần đây cho thấy trong luật pháp liên quan đến xây dựng, đầu tư, quản lý đất đai..., có những điểm chưa hoàn chỉnh và còn xung đột. Điều này cũng làm chững lại trong phê duyệt dự án, nhà đầu tư thận trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của TP. Hậu quả thấy rõ là trong khi các ngành đều tăng trưởng thì ngành xây dựng lại giảm". 

Xem ra muốn đốt Lê Thanh Hải và các đàn em của Hải là Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân... những tên trùm mafia cướp đất Thủ Thiêm không phải là chuyện dễ dàng cho chủ lò Nguyễn Phú Trọng và phụ tá đốt lò Trần Quốc Vượng. 

Cuối cùng thì nạn nhân của tập đoàn cai trị cộng sản, không cần biết phe nào, cũng là những người dân Thủ Thiêm mất đất, mất nhà. Mối quan tâm của các quan không bao giờ là giải quyết những oan ức, mất mát của dân mà chỉ ưu tiên bảo vệ phe ta, chống phe địch, giữ được ghế và tiếp tục ăn cướp của dân. 

04.10.2019


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.